EU-kommissionen vill veta vad allmänheten tycker om Art- och habitatdirektivet, och har därför lagt upp en enkät på webben.
Foto: lapetitelumiere / Shutterstock.com EU-kommissionen vill veta vad allmänheten tycker om Art- och habitatdirektivet, och har därför lagt upp en enkät på webben.

Så kan du påverka habitatdirektivet

Nu får alla EU-medborgare chansen att svara EU:s Art- och habitatdirektiv behöver ändras. Det är viktigt att många svenska jägare deltar så vi kan ta tillbaka besluten till Sverige, anser Jägarnas Riksförbund.

Gå in på nedanstående länk. Gå sedan vidare till den svenska delen av enkäten. Svar kan endast ges via länken. EU vill inte ha mailsvar.
Klicka här:

Den som svarar har också chansen att lämna egna kommentarer om EU-direktivet. Enkäten är på två sidor och frågorna rör mer än bara jakt och viltvård. För varje fråga finns en kortfattad beskrivning av vad det är EU vill veta.

En lägeskontroll
Det EU-kommission gör är en så kallad fitness check – lägeskontroll – för att se om reglerna i EU:s fågel- och Art- och habitatdirekti är ändamålsenliga. Googla på de citerade orden så finns det en utförlig beskrivning av vad direktivet innebär.
– Vi anser att det är viktigt att så många jägare som möjligt gör undersökningen för att vi fortsatt ska kunna driva frågan om att föra tillbaka beslutanderätten om jakt till Sverige, säger Jens Gustafsson, biträdande riksviltvårdskonsulent vid Jägarnas Riksförbund.
Bland andra tyska jägarorganisationer har uppmanat sina medlemmar att ta sig tid att leta upp enkäten och ge sina meningar tillkänna.

Olika syn i olika länder
Det har visat sig att EU och enskilda länder kan ha mycket olika syn på jakten. Ett par exempel nyligen är att Malta vill ha kvar sin traditionell jakt på flyttfåglar och England sin traditionella rävjakt.
Chans finns att svara på enkäten fram till den 24 juli i år. Därefter kan EU-kommissionen i början av 2016 lägga fram nya riktlinjer beträffande naturskyddet, om enkätsvaren tyder på att det finns behov för detta.
Ur jägarsynpunkt finns det alltså nu en chans lägga fram svar på hur, när och vilket vilt som ska få jagas. Frågan är även om jakt och viltvård är en fråga för EU, eller där varje enskilt medlemsland ska ta hänsyn till sina egna omständigheter.