För klövdjurens del förutspås förändringarna bli avsevärda i Sverige.
Foto: Stefan Hermanson/Mostphotos För klövdjurens del förutspås förändringarna bli avsevärda i Sverige.

Klimatförändringarna påverkar jakten

De pågående klimatförändringarna påverkar jakten och viltet med kraft. Det konstaterades vid en debatt i Finland nyligen, då Forststyrelsen firade sitt 160-årsjubileum.

Forststyrelsen grundades ursprungligen som ett ämbetsverk för skogsskötseln i Finland. Debatten under viltdagarna refereras i Finlands Viltcentrals tidning Jägaren.

Har börjat visa sig
– Klimatförändringarna har börjat visa sig genom att fåglarna börjar flytta och häcka tidigare på våren. De ändrar sina övervintrings- och häckningsområden. Arter som ringduva och kaja gynnas av uppvärmningen, sa Aleksi Lehikoinen vid Naturhistoriska centralmuseet.
Han tror att man kan dämpa förskjutningen norrut genom att iståndsätta våtmarker och bedriva ett skogsbruk som mildrar konsekvenserna av uppvärmningen.

Vildsvinen breder ut sig
– Vildsvinen i Finland kommer att fortsätta att breda ut sig eftersom både snötäcket och tjälen kommer att minska i södra och mellersta Finland. Dessutom har Finland gott om ställen där hjort och rådjur utfodras, vilket också gynnar vildsvinet, sa Markus Melin från Naturresursinstitutet.
Skogsharen hör till förlorarna eftersom snötäcket uteblir på hösten.
Även ripans situation påverkas eftersom den har vit skyddsfärg. Trots att jakten begränsas blir riporna fortsättningsvis färre i Finlands södra delar.

Klövdjuren får sällskap
– För klövdjurens del förutspås förändringar bli avsevärda i Sverige. Gamla vanliga arter som älg och rådjur får sällskap av nya arter som mufflonfår och dovhjort. Ursprungliga arter som vildsvin och kronhjort sprider sig till nya områden, sa inbjudne professor Göran Ericsson från Sveriges lantbruksuniversitet.
Han befarar att vissa i dagsläget fåtaliga klövdjur kan förvandlas till talrika skadedjur. En liknande utveckling kan bli aktuell för gässen om de förändrar sina övervintringsområden.

Vissa arter kan dö ut
Aleksi Lehikoinen pekade på att förutom att vissa arter förändrar sina utbredningsområden kan djuren också komma att dö ut på grund av klimatförändringarna.
En tredje följd av klimatförändringar kan bli att viltet anpassar sig genom långsiktig evolution.