”Sådana vargar ska avlivas direkt”

– Nu måste man agera omgående när det gäller vargar som rör sig utan rädsla för människor. Sådana vargar måste avlivas omgående helt i enlighet med vår rovdjurspolicy.
Det säger Solveig Larsson, ordförande för Jägarnas Riksförbund (JRF), men anledning av vargangreppet utanför Norrtälje, där en kvinna med barnvagn fick sin hund dödad av varg.

Den ena av de två vargarna gjorde även utfall mot kvinnan.
– Tyvärr är detta en reell verklighet för många människor och en konsekvens av de täta rovdjursbestånden som finns i framförallt mellersta Sverige, kommenterar Solveig Larsson.
Detta måste bli en väckarklocka för den rovdjurspolitik som bedrivs idag, så att hänsyn tas till människors vardagsliv i rovdjursområdena, anser hon.
– Att människor skall behöva känna rädsla för sin egen säkerhet, sina barn eller husdjur är inte acceptabelt. Myndigheterna måste därför agera i frågan om våra stora rovdjur, anser JRF-basen.

”Skulle ha väntat med vargflytt”
– Vi har påpekat riskerna under flera års tid med de allt större och växande rovdjursstammarna. Angrepp kommer tyvärr att bli allt vanligare med stora rovdjur tät inpå människor. Detta visar även att man skulle ha avvaktat med flyttningar av vargar utan att ha någon aning om konsekvenserna, tillägger Solveig Larsson.
Människor känner sig överkörda av en rovdjurspolitik som helt saknar förankring hos de berörda. JRF uppmanar nu myndigheterna och politiker att ta ansvar i frågan.
– En hållbar rovdjurspolitik kräver att rovdjuren är mycket skygga och utöver jakt måste rovdjur som attackerar i människors närhet omgående avlivas, fastslår Solveig Larsson.