Foto: Lars Johansson/Mostphotos SVA inledde sin övervakning av salmonella hos frilevande vildsvin 2020.

Salmonella hos vildsvin i Värmland

Salmonella har påträffats hos ett vildsvinskadaver i Värmland. Det är inte den allvarliga grisanpassade salmonellan, men SVA uppmanar vildsvinsjägare att vara extra försiktiga med slakthygienen.

Det är under de senaste veckorna som ett fallvilt, från Filipstads kommun i Värmland, har undersökts av Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA, inom ramen för myndighetens övervakning av Salmonella Choleraesuis hos frilevande vildsvin.

Salmonella Choleraesuis är en tarmbakterie anpassad till just grisar och kan orsaka svårare sjukdom som till exempel lunginflammation, blodförgiftning och svårare diarréer. Övervakningen inleddes hösten 2020 efter fynd i Skåne och Södermanland.

Sedan dess har 133 fall av Salmonella Choleraesuis upptäckts. De flesta i Skåne, Södermanland och Stockholm, men även enstaka fynd i Halland och Östergötland. 38 fall av vildsvin infekterade med någon annan typ av salmonella har också påvisats.

Första fallet

Det döda vildsvinet i Filipstad visade sig bära på salmonella, men inte Salmonella Choleraesuis utan en salmonellatyp som ofta finns hos gnagare och småfåglar – och som även kan smitta människor.

Det här är det första bekräftade salmonellafallet i Värmland under SVA:s pågående övervakning. Enligt P4 Värmland är det dock inte bekräftat att vildsvinet dog av just salmonella.

I ett nyhetsinslag berättar statsveterinär Erik Ågren på SVA till radiokanalen att nu behöver jägare ha en viss försiktighet och uppmärksamhet.

– Vildsvinen är lite speciella. Där krävs en extra god slakthygien. Att man är försiktigare och helt enkelt noggrannare än med annat vilt, både när man tar ur djuren och när man styckar, slaktar och hanterar köttet så att det blir ett bra livsmedel som man inte blir sjuk av, säger Erik Ågren.