Sameby nekas skyddsjakt på varg

Idre Sameby får inte skyddsjaga vargarna som uppehåller sig på byns marker. Länsstyrelsen kräver bättre dokumentation som styrker att två vargar bildat ett par inne i renskötselområdet.

– Enligt regeringsbeslutet ska det inte ske någon vargföryngring inom våra åretruntmarker, så när det nu finns ett vargpar i området så har vi begärt att få skjuta bort det, säger Benny Jonsson, rovdjursansvarig i Idre Sameby, till Dalarnas Tidningar.
Länsstyrelsen ifrågarsätter inte att två renar dödats av ett vargpar, men kräver bättre dokumentation om att verkligen har etablerats ett vargpar på samebyns marker. Därför vill man avvakta spårsnö och spillningsprover och avslår därför samebyns skyddsjaktsansökan.

Rovdjuren tar 700 renar
Benny Johansson är dock kritisk och påpekar att samebyn förser rovdjurspolitiken med 700 djur, där bara köttvärdet är 1,2 miljoner kronor. Samebyn får ett bidrag för rovdjursförekomsten i år på 824 000 kronor.
– Det innebär att bara i köttproduktion förlorar vi 400 000 kronor i år. Till det kommer allt merarbete med att hålla ihop renhjorden som flyr rovdjuren och den förlust vi gör i avelsarbetet, säger Benny Jonsson till Dalarnas Tidningar.
Även i juni fick Idre Sameby avslag på sin begäran att jaga en ensam varg inom renskötselområdet. Det avslaget är överklagat.