Nej till åtelkameror. Länsstyrelsen i Dalarna kommer att säga nej till åtelkameror, i alla fall om jurist Peter Wencel får igenom sin tolkning. På bilden en björn som gnuggar sig mot en tjärad trästam.
Foto: Privat Nej till åtelkameror. Länsstyrelsen i Dalarna kommer att säga nej till åtelkameror, i alla fall om jurist Peter Wencel får igenom sin tolkning. På bilden en björn som gnuggar sig mot en tjärad trästam.

Sannolikt nej till åtelkameror i Dalarna

Länsstyrelsen i Dalarna kommer inte att bevilja några tillstånd för åtelkameror. Det är länsstyrelsejuristen Peter Wencels uppfattning.

Efter att Dalarna blivit ett av de län som ingår i försöket med legitima björnåtlar har många börjat fundera över möjligheten att sätta upp de nya åtelkamerorna. De sänder ett sms till ägaren när björn eller andra djur rör sig vid åtelplatsen.

Dyr ansökan 
Ansökan kan lämnas in till länsstyrelsen om man samtidigt betalar in ansökningsavgiften på 3700 kronor för tillstånd till allmän kameraövervakning.
Tyvärr är det enligt det gällande regelverket i dagsläget omöjligt att få tillstånd till någon sådan verksamhet. Detta på grund av att allmänheten har tillträde till åtelplatserna enligt gällande allemansrätt. Men om en åtelplats befinner sig på enskild plats, alltså en plats dit allmänheten inte har något tillträde, så fordras inget tillstånd till kameraövervakning.

 Juristens stalltips
– Stalltipset är att vi inte kommer att bevilja några ansökningar för åtelkameror för björnjakt. Visst man kan ansöka men med stor sannolikhet förlorar man de 3 700 kr som ansökan kostar och får ett negativt besked på sin ansökan, säger Peter Wencel, jurist på rättsenheten på länsstyrelsen Dalarna.
Att ändå sätta upp en kamera är straffbart och man ska inte lita på att polisen avskriver ärendet eftersom det har förekommit att böter har utdömts just i fall med illegalt uppsatta kameror.

Västmanlänning dömd 
En västmanlänning dömdes att betala 50 dagsböter á 50 kronor samt 500 kronor till brottsofferfonden. Dessutom fick han kameror för 4 000 kronor konfiskerade av staten. Domen föll 2009.
På de godkända björnåtlarna i Dalarnas län kommer länsstyrelsen personal att ha exakta positioner. Hittar länsstyrelsens personal åtelkamror uten tillstånd på de här platserna kommer en polisanmälan att lämnas in för brott emot allmän kamera övervakning och kameran tas i beslag.