Säteri nekas skyddsjakt på rävar

På Claestorps säteri i Katrineholm anser man att det finns alldeles för mycket räv och har ansökt om skyddsjakt på årsgamla rävar mellan 16 mars och 1 augusti. Men länsstyrelsen avslog ansökningen.

Brian Pedersen är viltmästare på Claestorp och påpekar att jakten på årsrävar är ren viltvård. Rävar tar rådjuren som redan tagit stryk av hårda vintrar och rådjursstammen behöver chans att återhämta sig.

– Det är inte ungrävarna som tar rådjurskiden, utan det är de vuxna rävarna. I den frågan handlar det om att på längre sikt begränsa antalet rävar. Dessutom jagar inte de vuxna rävarna lika mycket om de inte har valpar. Valparna jagar främst fågel och mindre däggdjur samt kräldjur och ägg, säger Brian Pedersen till Katrineholms-Kuriren.

Avslås av länsstyrelsen

Tidigare har säteriet haft tillstånd att jaga årsrävar mellan 16 mars till 1 augusti. Men nu avslås Claestorps ansökan och länsstyrelsen hänvisar till att de inte har befogenhet att bevilja sådan skyddsjakt ”med hänsyn till jaktvården”.

– Om jag förstår handläggaren rätt så anser han att vi vill jaga räv för att maximera vårt jaktutbyte och därmed vår ekonomiska vinst. Men vi vill bara ha en viss balans så att inte räven tar alla djuren, kommenterar Brian Pedersen till Katrineholms-Kuriren.