SJF- och SKK-brev till Potocnik

Svenska Jägareförbundet (SJF) och Kennelklubben (SKK) har gjort en gemensam skrivelse till EU-kommissionären Janez Potocnik om vargfrågan. Organisationerna menar att värnarsidan framför felaktiga uppgifter kring frågan i sona skrivelser till kommissionären.

Naturskyddsföreningen, Världsnaturfonden och Rovdjursföreningen har tidigare skrivit ett brev till EU-kommissionären Janez Potocnik som enligt Svenska Jägareförbundet och Kennelklubben innehåller flera felaktigheter. De menar att felen ökar polariseringen och konflikterna i vargfrågan. Därför skriver de nu gemensamt en egen skrivelse till kommissionären.
De två organisationerna skriver till kommissionären att det senaste budet i vargpolitiken, med en stam på 180 vargar, kan ligga till grund för en långsiktig och hållbar vargförvaltning.

”Jakt ett verktyg i en bevarandeplan”
”Under tidigare år har vi visat att vi med hög precision kan reglera vargstammen genom jakt. Därför förespråkar vi en heltäckande plan med tydliga bevarandemål, där jakt är ett av många verktyg. Enligt vår mening finns det litet eller inget tålamod kvar i de orter som hyser vargar. Därför är det av avgörande betydelse att en förvaltning där aktiva åtgärder kommer igång så fort som möjligt”, skriver de.
”Vad som skulle vara mest lämpligt för vargfrågan är att det beslutas på nationell nivå. Vi uppmanar er att låta detta vara fallet även i Sverige”, avslutar Jägareförbundet och Kennelklubben.