Giftiga ärtor istället för en blykula? Kan det vara ”den slutgiltiga lösningen av grisfrågan”? Egentligen tar SLU avstånd från sina egna enkätfrågor när inställningen i vildsvinsfrågan ska skärskådas hos olika aktörer. Men frågan ställs eftersom en del politiker och myndighetspersoner börjat prata om att förgifta vildsvin.
Foto: Peter Undén Giftiga ärtor istället för en blykula? Kan det vara ”den slutgiltiga lösningen av grisfrågan”? Egentligen tar SLU avstånd från sina egna enkätfrågor när inställningen i vildsvinsfrågan ska skärskådas hos olika aktörer. Men frågan ställs eftersom en del politiker och myndighetspersoner börjat prata om att förgifta vildsvin.

”Ska man skjuta suggor och lägga ut gift?”

Ska vildsvinsstammen decimeras genom att suggan skjuts bort för kultingarna, så de svälter ihjäl, eller ska grisarna förgiftas vid åtlarna?

De kontroversiella frågorna ställer Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, i en enkät som gått ut till aktörer inom skogs- och lantbruksintressenter i södra delen av Sverige.

– För jägare känns frågorna som rena medeltiden, men så här går resonemangen på många håll bland lantbrukare och även politiker.

Det säger Gunnar Jansson, forskare vid SLU, som bland annat arbetar med att förebygga vildsvinsskador och som varit med att ta fram frågorna om vildsvin.

Enkäten har gått ut till sammanlagt 400 adressater, som är aktörer inom jord- och skogsbruket. Det är bland andra LRF, Jägareförbundet, skogsägarföreningar och länsstyrelser.

Geografiskt finns de tillfrågade inom vildsvinens utbredningsområde från Skåne i söder upp till södra Värmland och Roslagen i norr.

Bakgrunden är att grisarna på många håll orsakar stora skador på grödor och ibland även skog. Då har en rad ”radikala” lösningar framförts.

”Politiker frågar om gift för vildsvin”
– Det finns många konstiga tankar om vildsvin. För den som jagar är den här typen av tankar rena medeltiden. Men jag har träffat politiker som frågat vad man ska använda för gift mot vildsvin och liknande, berättar Gunnar Jansson.

– Vi har fått en del kritik för vissa frågor. Men när vi ställde samma enkäten kollade vi med expertis på undersökningar och fick då veta att om vi påpekade att vissa förslag är olagliga kommer de tillfrågade inte att svara ärligt. Därför är frågorna som många tycker är osmakliga i alla fall med, förklarar Gunnar Jansson.

Bland annat ska de tillfrågade svara på om ”Vuxna hondjur som åtföljs av kultingar bör få skjutas i syfte att minska vildsvinspopulationen”.

P-piller till vildsvinen?
Andra kontroversiella frågor är om ”Gift bör få användas vid utfodringsplatser i syfte att minska vildsvinspopulationen.” eller om ”P-piller bör få läggas ut vid utfodringsplatser i syfte att minska vildsvinspopulationen”.

På dessa frågor ska den tillfrågade svara ”Instämmer helt”, ”Instämmer delvis” eller ”Instämmer ej”.

Sammanlagt har forskarna fått in cirka 200. Arbetet med att gå igenom och sammanställa svaren pågår för närvarande och resultatet ska presenteras senare i höst.