”Skapa ny viltmyndighet”

Majoritetsbeslut i miljö- och jordbruksutskottet

En majoritet i riksdagens miljö- och jordbruksutskott kräver att regeringen väcker liv i den nedlagda jaktlagsutredningen och jobbet med att bland annat inrätta en ny viltmyndighet, skriver Dagens juridik.

Regeringen valde att lägga ned den så kallade jaktlagsutredningen i februari 2015, av kostandsskäl och innan den slutredovisats.
Nu kräver majoriteten i miljö- och jordbruksutskottet att utredningen slutförs. S, V och MP reserverar sig mot beslutet.
Majoritetens krav är att jaktlagstiftningen ska moderniseras och anpassas till EU-rätten, samt att Naturvårdsverkets roll i viltförvaltningen ersätts av en ny viltmyndighet.

Listar kraven
Dagens juridik listar de övriga punkter som majoriteten i utskottet vill ha utredda:
• Samernas dubbla jakträtt i vissa områden i Jämtland, Västerbotten och Norrland, samt fjälljakten.
• Jakt på allmänt vatten.
• Jakt i Sveriges ekonomiska zon.
• Förvaltning av säl.
• Jakt på kronhjort.
• Förenkling av regler kring viltvårdsområden.
• Allmän förenkling av regler.