Skilda åsikter om Tossåsens jaktmodell

Det är dags att utvärdera den speciella ripjakten i Tossåsen. Försöket har pågått i tre år och åsikterna kring detta går isär. Renskötarna och länsstyrelsen är positiva, men jJägareförbundet ser inga fördelar.
Tossåsenmodellen har påverkat renskötseln mycket positivt, tycker två av tre tillfrågade renskötare inom Tossåsens sameby.

Renarnas slaktvikt har ökat och de stressas mindre av ripjägarna.

De speciella regler som gäller inom samebyns område i Oviksfjällen gläder också renskötarna. Förr ansågs jägarna vara inkräktare, nu ses de som gäster.

Enkätundersökningen ligger nu som underlag hos en mängd organisationer som nu ska säga sin mening om Tossåsenmodellen. Därefter kommer rennäringsdelegationen att ta beslut om försökens framtid.

”Mycket bra modell”

Länsstyrelsen välkomnar en fortsättning av Tossåsenmodellen.

– Vi tycker att modellen har varit mycket bra och samebyn har skött administrationen utomordentligt bra, säger länsstyrelsens Per-Olof Wikberg till Östersunds-Posten.

Om det blir en fortsättning så blir det en del förändringar. Det ska på vetenskapligt sätt undersökas hur renskötseln påverkas. I dagsläget finns inget belägg för att renarnas slaktvikt verkligen har ökat, utan uppgifterna bygger på personligt tyckande.

Jägareförbundet Mitt Norrland har också uttryckt sina åsikter. De ser inga fördelar med försöket, utan menar att modellen försvårat för lokalbefolkningen att jaga. Det finns heller inget som tyder på att jägare och renar träffar på varandra i mindre utsträckning än tidigare.

Stöter på andra jägare ändå

Meningen med Tossåsenmodellen skulle vara att ripjägare stötte på ren mer sällan, men enkätsvar visar att det sker lika ofta.

Jägarna utlovades mer enskildhet eftersom man spred ut jägarna över området mer effektivt, men en tredjedel säger att de mött andra jägare.

Den största invändningen som länsstyrelsen har mot försöket är att boende på orten, som har årskort, inte får vara med i utlottningen när de första jaktveckorna fördelas. De får istället vänta till oktober.