Foto: Per-Olof Ersson Bara skorstenen stod kvar, den förmodat anlagda branden förstörde jaktskyttebanans byggnader totalt.

Skjutbana i Falun återställs efter brand

Äntligen ser det ut att lösa sig – nedbrunna Främsbacka jaktskyttebana utanför Falun ska byggas upp inom kort. ”Det här kommer att bli jättebra!” säger ordförande Helena Tiborsdotter.

Tidigt på söndagsmorgonen den 31 oktober förra året larmades räddningstjänsten till Främsbacka jaktskyttebana som är knuten till Jägarnas Riksförbund, JRF.

Anläggningen, som är belägen utanför Falun i Dalarna, gick inte att rädda och det mesta tyder på att branden var anlagd. Men förundersökningen lades ner med hänvisning till att spaningsuppslag saknades.

Pågående kamp

Sedan dess har kampen pågått för att få till stånd nya skjutbanebyggnader på platsen.

– Det tog tre månader innan vi fick tillstånd från kommunen att riva och frakta bort brandresterna, nu ligger de kvar fastfrusna under snön. Det är ett jätteproblem för oss, säger Helena Tiborsdotter som är ordförande för Främsbacka.

Hon tillägger:

– Problemet var att försäkringsbolaget måste ha det beskedet innan de kunde gå vidare i processen.

Fattat beslut

Men nu har försäkringsbolaget fattat beslut i frågan och föreningen har fram till oktober 2023 på sig att bygga nytt.

– Vi har klurat mycket på hur vi ska bygga och hur långt pengarna räcker. Senast i går var vi där. En duktig medlem har skissar på den nya byggnaden.

Helst hade man velat utveckla den gamla anläggningen.

”Ett jättejobb”

– Dilemmat är att vi gjorde ett jättejobb förra året och fick efter besiktning anläggningen godkänd för fem år. Efter att ha pratat med polisen visade det sig att vi, om vi ändrar skjutplatsen, får ställa oss sist i kön och ansöka om en ny besiktning.

– Därför valde vi att behålla den befintliga skjutplatsen. Det här kommer att bli jättebra!