Skott mot varg i Mariestad

En drever angreps av varg i Mariestad på förmiddagen fredagen den 27 november. En passkytt såg angreppet och sköt ett skott med sin hagelpipa mot vargen. Under lördagen genomfördes spårning av vargen. Den var synlig för flera passkyttar, men bedömdes vara oskadd.

Attacken mot drevern ägde rum ute på Torsö. Den drev rådjur som gick förbi en passkytt, men på långt håll varför skott hölls inne. Hunden passerade också passkytten.

Kommer i bakspår 
– Plötsligt ser passkytten hur rådjuret kommer tillbaka igen. Sedan hör han hur hunden gnäller till och ser att den kommer springande i bakspår i drevlöpan. Efter kommer en varg, som hugger drevern i slaksidan bakom revbenen, berättar Gillis Persson, besiktningsman för länsstyrelsen i Västra Götaland.

Hagelskott
Passkytten skrek och sprang mot vargen och hunden. Han sköt också ett skott mot dem med hagelpipan på sin drilling. Avståndet ska ha varit omkring 30 meter. Då avbröt vargen angreppet.
På lördagen samlades 30 passkyttar som ställdes ut i området. En specialtränad hund från Grimsö fanns också på plats. Redan på väg ut på pass observerade en passkytt vargen och den bedömdes vara oskadd.

Låg på älgkadavar
– Sedan spårade eftersökshunden och föraren vargen fram till ett älgkadaver som den låg och åt på. Det fanns inga tecken på att den var skadad, den haltade inte och det fanns inget blod efter den. Därför avbröts eftersöket, säger Gillis Persson.
Under söndagen gjordes en synobs på vargen några kilometer från angreppsplatsen och även då såg den enligt uppgift oskadd ut.

Drevern lever
Drevern ser i nuläget ut att kunna repa sig efter attacken. Gillis Persson håller dock öppet för att det kan tillstöta komplikationer.
En tax har tagits på drevprov i området. Dessutom saknas en korsning mellan tax och drever som försvann vid jakt. Gillis Persson kan dock inte säga om det är en och samma varg som ligger bakom dessa hundattacker.
Han har samtalat med polisen och tror inte att händelsen får några konsekvenser för skytten.