Länsstyrelsen har beviljat skyddsjakt efter 100 skarvar – ifall de försvunna skarvarna skulle komma tillbaka till Kastellholmen.
Foto: Johan Bjurer/Mostphotos Länsstyrelsen har beviljat skyddsjakt efter 100 skarvar – ifall de försvunna skarvarna skulle komma tillbaka till Kastellholmen.

Ja till skyddsjakt på försvunna skarvar

Länsstyrelsen har i dag beviljat kommunens ansökan om skyddsjakt och störning av skarv vid Kastellholmen i Hudiksvalls hamn – ifall de troligtvis bortskrämda fåglarna skulle komma tillbaka till ön.

Hudiksvalls kommuns ansökan inkom till Länsstyrelsen Gävleborg den 17 maj. Sedan den 18 maj har dock inte skarvarna synts till på Kastellholmen.
Däremot har två reflexvästar hittats upphängda i träd på ön, vilket har fått länsstyrelsen att misstänka att någon eller några medvetet har skrämt bort fåglarna.
”Länsstyrelsen ser mycket allvarligt på att medborgare tar lagen i egna händer. Eftersom att det finns misstanke om detta har länsstyrelsen upprättat en anmälan om misstanke om brott mot 4 § artskyddsförordningen”, skriver länsstyrelsen i ett pressmeddelande.

Skyddsjakt efter 100 skarvar
Trots att det alltså inte finns några skarvar kvar på Kastellholmen har länsstyrelsen i dag beslutat om skyddsjakt.
– Länsstyrelsen har beviljat skyddsjakt efter 100 skarvar, för att kunna fälla de skarvar som eventuellt kommer tillbaka till ön. Utöver detta har länsstyrelsen beviljat dispens från artskyddsförordningen för att genomföra störning vid ankomst och under etableringsfasen mellan åren 2020–2022, förklarar handläggare Elina Eriksson i pressmeddelandet.

Ingen rivning av bon
De delarna i ansökan som avser äggprickning och rivning av bon har länsstyrelsen valt att avslå, då äggen inte kommer att kläckas och bona i sig inte anses utgöra någon skada.
– Länsstyrelsen har beviljat ansökan för att förhindra allvarlig skada på verksamheter, egendom, fastigheter och fritidsfiske. Det finns ett antal skäl i ansökan som inte uppfyller kriterierna. Dessa beskrivs mer detaljerat i beslutet, säger Elina Eriksson.