Kanadagäss ska skyddsjagas vid två badplatser i Eskilstuna inför kommande badsäsong.
Foto: Michael Tatman / Shutterstock.com Kanadagäss ska skyddsjagas vid två badplatser i Eskilstuna inför kommande badsäsong.

Skyddsjakt på gäss vid bad

Vid två badplatser i Eskilstuna ska det genomföras skyddsjakt på kanadagås inför årets badsäsong, skriver Eskilstuna-Kuriren.

Det är vid badplasterna i Vilsta och Sundbyholm som kanadagäss ska skyddsjagas, eftersom de förorenar områdena, skriver Eskilstuna-Kuriren.
Beslutet togs efter att Helen Wretling (L) tog upp problematiken i en interpellation. Detta meddelades sedan under kommunfullmäktiges sammanträde.

Tar även till andra åtgärder
Mona Kanaan (S) berättade under kf-sammanträdet att man även planerar andra åtgärder för att hålla gässen borta från badplatserna. som staket och plastband, djurattrapper som ska skrämma dem, ta bort badbryggor och informera badgäster att inte mata gäss och änder vid badplatserna.
– Kultur och fritid kommer också kontakta andra kommuner för att utbyta erfarenheter, berättade Mona Kanaan.