Från och med idag och fram till 27 juni kan den oskygga vargen utanför Hedemora skjutas efter att länsstyrelsen kommit fram till att vargen ”uppvisar ett ovanligt och oskyggt beteende som bedöms som problematiskt”. (Arkivbild)
Foto: Shutterstock.com Från och med idag och fram till 27 juni kan den oskygga vargen utanför Hedemora skjutas efter att länsstyrelsen kommit fram till att vargen ”uppvisar ett ovanligt och oskyggt beteende som bedöms som problematiskt”. (Arkivbild)

Skyddsjakt på Hedemoravargen

Länsstyrelsen i Dalarna har beslutat att bevilja skyddsjakt på den oskygga vargen i Hedemora kommun.
Bakgrunden är upprepade angrepp på får och ett angrepp på hund. Dessutom har vargen varit oskygg mot hästar samt rört sig nära hus och stall.

”Att den angripna hunden befann sig på ägarens gård samt att vargen gått in i ett stall, uppvisar ett ovanligt och oskyggt beteende som bedöms som problematiskt”, skriver länsstyrelsen om dagens beslut.
Jakt & Jägare har skrivit om att en djurägare begärt skyddsjakt här:

Samrått med Viltskadecenter
Länsstyrelsen har samrått med Viltskadecenter om händelserna och risken för fortsatta skador. Det bedöms att skyddsjakt är den enda möjliga åtgärden i dagsläget.
”Länsstyrelsen har hjälpt de drabbade djurägarna med lapptyg och akutnät och informerat djurägare i området om förebyggande åtgärder. Utöver det har en utökad närvaro från naturbevakare skett”, meddelas det på myndighetens webbsida.
Skyddsjakten är tillåten under perioden 15-27 juni. Eventuell förlängning av jakttiden sker efter särskilt beslut av länsstyrelsen.