I det här området får vargen jagas.
Foto: Länsstyrelsen Dalarna I det här området får vargen jagas.
Länsstyrelsen i Dalarna har gjort en omprövning när det gäller den oskygga vargen i samhället Linghed. Fram till den 30 april får den avlivas för att den har ett oönskat beteende som kan ge fler incidenter. (Arkivbild)
Foto: Mostphotos Länsstyrelsen i Dalarna har gjort en omprövning när det gäller den oskygga vargen i samhället Linghed. Fram till den 30 april får den avlivas för att den har ett oönskat beteende som kan ge fler incidenter. (Arkivbild)

Skyddsjakt på orädd Linghed-varg

(UPPDATERAD) Det blir skyddsjakt på den oskygga vargen inne i samhället Linghed i Dalarna efter flera besök där den varit närgången mot människor. Tidigare har länsstyrelsen nekat skyddsjakt. Men efter nya incidenter har länsstyrelsen gjort en omprövning.

Vargen, som troligen är en fjolårsvalp, har uppehållit sig i området under ett par månader. Den senaste månaden har vargen upprepade gånger rört sig bland hus i byn.
– Vi har kartlagt och analyserat händelserna i området. Vår personal har spårat vargen i byn och det har samlats spillning till DNA-analys. Utöver det har vi pratat med dem som sett vargen, tagit kort eller filmat den, säger Jonas Bergman, enhetschef för enheten för vilt vid länsstyrelsen, i ett pressmeddelande.

Har oönskat beteende
Till slut har länsstyrelsen gjort bedömningen att vargen har ett sådant oönskat beteende att den ska avlivas.
I bedömningen har länsstyrelsen vägt in andra lämpliga, förebyggande åtgärder. Men det har inte inte setts som verkningsfullt i detta fall.
Skyddsjakten får starta den 16 april och tillåts pågå som längst till och med 30 april. Länsstyrelsen kommer att utse jaktledare och myndigheten kan avbryta jakten om det behövs.
– Skyddsjakt är den sista förebyggande åtgärden. I detta fall fattas beslutet för att vargens beteende inte ska leda till någon incident i framtiden, kommenterar Jonas Bergman.

Har förföljt en person
”Vargen har vid flera tillfällen befunnit sig på ett avstånd närmare än 30 meter från människor och inte låtit sig skrämmas bort. Vargen har även vid ett tillfälle följt efter en person”, skriver länsstyrelsen i beslutet.
Länsstyrelsen bedömer att den dokumentation som finns uppfyller de kriterier som föreslagits av Viltskadecenter om oskygga vargar som kan ses som ett hot.
Jaktledaren ska utse ett jaktlag på max 20 personer. Personuppgifter på samtliga jaktdeltagare ska finnas hos jaktledaren och kunna uppvisas för länsstyrelsen och polis vid tillsyn.

Tre hundar får släppas
Jakten får ske dygnet runt och med hjälp av belysning. Motorfordon får användas för att spåra och genskjuta vargen under skyddsjakten.
Skyddsjakten får göras med hjälp av hund under förutsättning att hundarna är speciellt tränade för jakt efter rovdjur. Max tre hundar får släppas efter en och samma varg under ett och samma jakttillfälle, skriver länsstyrelsen i beslutet
”Hundarna bör ha likartat arbetssätt. Loggen från eventuella GPS-hundenheter bör kunna uppvisas för länsstyrelsens personal. Informationen är viktig vid uppföljning av eventuell skadskjutning”, konstaterar länsstyrelsen.