Skyddsjakt på två björnar

Länsstyrelsen i Jämtland fattade den 26 april ett muntligt beslut om skyddsjakt efter två björnar inom Ohredahke samebys året runt-marker i Strömsunds kommun.

En av björnarna fälldes samma förmiddag som beslutet fattades. En björn återstår och beslutet gäller till och med 2 maj.
Samebyn ansökte om skyddsjakt efter två björnar den 25 april 2017.
Björnar har under en tid vistas nära samebyns renhjordar där vajorna är i färd att kalva. Björnarnas jaktförsök samt spridda renhjordar i området har dokumenterats, skriver länsstyrelsen på sin webbsida.
Ett skriftligt beslut ska läggas ut inom kort, meddelas det.