Snabb skyddsjakt på älg

En lantbrukare i Färgelanda, Bohuslän, hade problem med älgar som orsakat skador på grödor. Efter att skyddsjakt beviljats fälldes en älgkalv efter bara fyra timmar, skriver Bohusläningen.

Lantbrukaren i Färgelanda har fått skador på grödor och brukad mark, och uppgav i sin ansökan om skyddsjakt att han försökt skrämma bort älgarna med smällare och radio.
Han påpekade dessutom att jaktlagen i skötselområdet bara fällde 86,7 procent av tilldelningen under den senaste jakten och att det därför borde finnas utrymme att faktiskt skjuta av resten av kvoteringen.
– Älgarna gör stor skada och enligt Hushållningssällskapet så räknar de med 60 000 till 70 000 kronor om året som jag förlorar i inkomst, säger lantbrukaren till Bohusläningen.

Beviljade skyddsjakt på en kalv
När länsstyrelsen gjorde en besiktning av skadorna på grödorna observerades en älgko med fjolårskalvar. Det föreslogs då att två fjolårskalvar skulle fällas genom skyddsjakt.
Detta protesterade först skötselområdets styrelse emot, så det slutliga beslutet var att bevilja skyddsjakt på en kalv.
Efter att beslutet väl var taget tog det bara fyra timmar innan älgkalven hade fällts.