Södra Skogsägarna: Skjut mer kalv

Södra Skogsägarna vill minska älgstammen ordentligt i områdena som drabbades av stormarna Gudrun och Per, rapporterar SR Kronoberg. Nu föreslås ökad avskjutning av kalv redan i höst för att minska framtida skogsskador.

Göran Örlander, skogskötselchef vid Södra Skogsägarna, hävdar att maten som stormarna Gudrun och Per skapade för älgstammen inte finns tillgänglig på vintern.
– Till vintern finns inte det att tillgå och då betar älgarna i stället på de växande träden och det komer att ge omfattande skador på ungskogar, och då framför allt på tallungskogar men också på en del lövungskogar, säger Göran Örlander till SR Kronoberg.

Snabba insatser 
Nu efterlyser han snabba insatser, att avskjutningen av älgkalv ökas redan i höst.
– Blir det inte så bygger vi upp en väldigt hög stam av älg och då vet vi av erfarenhet att vi även på sikt får väldigt stora skador och då uppstår ju också andra risker förutom skogsbruket, nämligen älgolyckor i trafiken. Älgen förökar sig med sån fart så man hänger inte med riktigt om man inte passar sig, säger Göran Örlander till SR Kronoberg.