Foto: Johan Boström Inga nya medlemmar valdes in i JRF:s förbundsstyrelse. Även under det kommande året kommer styrelsen att bestå av (från vänster): Gunnar Benselfelt, Sven-Olof Sandberg, Stefan Paulson, Silvana Lindgren Majander, Solveig Larsson, Yvonne Oward, Ulf Lindström, Jörgen Söderlund och Henrik Tågmark. Arne Nilsson och Conny Börjesson Daneberg i förbundsstyrelsen saknas på bilden.

Solveig Larsson omvald som JRF:s förbundsordförande

I dag valdes Solveig Larsson till JRF:s ordförande för sjätte gången. Under årsstämman i Kalmar lanserades också Klas Lindström som ordförandekandidat, men han fick se sig besegrad med röstsiffrorna 30-15.

I dag inleddes Jägarnas Riksförbunds, JRF:s, årsstämma på Stadshotellet i ett sommarvarmt Kalmar. JRF:s förbundsordförande, Solveig Larsson, har haft uppdraget sedan hon valdes på årsstämman 2009.

I år utmanades hon om ordförandeposten av Klas Lindström som förra året satt i distriktsstyrelsen i Stockholm. Han nominerades i förväg av flera distrikt och under stämman nominerades han av Jonas Viklund, JRF Norrbotten. Därefter pläderade Lena Ling Östlund, JRF Stockholm, och Dan Franzén, JRF Östergötland, för honom som sin kandidat.

För Solveig Larsson pläderade Per Jensen, JRF Västra Götaland, och Malin Palmquist, JRF Uppsala.

Fick svara på frågor

De båda ordförandekandidaterna fick presentera sig och svara på frågor. Klas Lindström underströk att han har lång föreningserfarenhet och vana vid att förhandla.

Solveig Larsson valde att titta tillbaka på sina år på posten och lyfta JRF:s framgångar under denna tid.

Det begärdes sluten votering och då rösterna räknats stod det klart att Solveig Larsson fått 30 röster och Klas Lindström 15.

Hur känns det att ha valts till JRF:s förbundsordförande för sjätte gången?

– Jag är väldigt glad att få förtroendet att leda förbundet i ytterligare två år och ser fram emot att arbeta med styrelsen, säger Solveig Larsson.

Är det första gången som en tydlig utmanare träder fram?

– Inte alls, det har hänt flera gånger. Nu ser jag fram mot kvällens trevliga middag!

Följande i styrelsemedlemmar fick förtroende för en ny mandatperiod:

Regionbundna

Norr: Arne Nilsson

Mitt: Ulf Lindström

Syd: Sven-Olof Sandberg

Suppleanter

1. Suzane Christoferson

2. Stefan Paulson

3. Jörgen Söderlund

Revisor

Kristian Einarsen

Revisorssuppleant

Torbjörn Rebert

Valberedningen

Syd: Nils Birger Andersson

Mitt: Kjell Emilsson

Norr: Kalle Nygren