Stabil älgstam i Norrbotten

Trots att många älgkalvar inte överlevt vintern och att det finns önskemål om att älgstammen ska minskas, är den norrbottniska älgstammen stabil. I kustområdena kring Luleå, Boden och Piteå har det senaste årens jakt varit flitig och stammen har minskat.

– Nu får man nog börja dra i handbromsen, säger jaktvårdskonsulent Björn Sundgren, till Norrbottens-Kuriren.

I inlandet har nivån varit tämligen oförändrad. Det beror till stor del på att många jägare sparat på krutet och inte skjutit av hela tilldelningen.

Däremot har det kommit rapporter om hög dödlighet bland älgkalvar i inlandskommunerna.

– I vinter har man hittat många döda älgkalvar i framför allt i Jokkmokk och Gällivare. Inlandet har haft mycket snö och nedisat bete. Hur det här påverkar älgstammen till hösten vet vi egentligen inte förrän till hösten. Men på vissa områden kommer jägarna nog att märka att det är lite fjolårskalvar, berättar Björn Sundgren till Norrbottens-Kuriren.

Djup snö innebar svält

Kenneth Karlsson, sekreterare i Jokkmokks jaktvårdskrets, berättar att man hittat ett tiotal älgar som varit döende eller döda på grund av svält.

Detta beror på en kombination av djup snö och att den växtlighet älgarna levt av varit nerisade.

– Västra delen av kommunen ovan odlingsgränsen har drabbats värst. Där har snödjupet legat på mellan 1,40 och 1,50 meter. En stor del av fjolårets föryngring har svultit. Det beror på en rad olyckliga omständigheter. Vi hade en lång period av nedisning av vegetationen i kombination med mycket snö, säger Kenneth Karlsson till Norrbottens-Kuriren och tillägger att det är viktigt att jägarna inte skjuter för många kalvar nästa säsong.

Totalt sköts 9 839 älgar under säsongen 2006/2007. Säsongen före sköts 10 327 älgar. Under de senaste tre åren har jägarna skjutit av knappt 70 procent av tilldelningen i länet.