Stopp får älgjakt i fjällen i tre år?

En inventering av älgarna i fjällen visar att det är brist på älg. Det kan göra att älgjakten i området stoppas. I gränsområdena mellan Norge och Sverige har tre delområden inventerats: Krokstrand-Vindelälven, Krutfjell-Västansjö och Skalmodalsområdet.

Inventeringen visar att det finns 2,4 – 3,4 älgar per 1 000 hektar. Högfjällsområdet har räknats bort eftersom det inte fanns några älgar alls där. Värst är det i Vindeldalen kring Ammarnäs.

För att komma till rätta med problemen kan radikala åtgärder behövas.

– Det är väldigt få älgar. Det hade mycket väl kunnat finnas fler, säger Eric Andersson till Västerbottens Folkblad.

Han har gjort inventeringen på uppdrag av MittSkandia, där fjällkommunerna och länsstyrelsen deltar.

– Det mest radikala är att man avstår från jakten under ett antal år. På tre år borde det gå att få en ganska bra älgstam. Efter det får man skjuta av väldigt försiktigt, fortsätter han.

Endast kalvjakt?

En annan variant är att jägarna noga väljer ut vilka djur som ska skjutas. Kalvar kan vara lovliga, medan kor och starka tjurar bör fredas.

Enligt Eric Andersson är uppfattningen om älgstammen i fjällen ganska olika. Vissa menar att det finns gott om älg, men inventeringen visar att läget är annorlunda.

Avskjutningen har varit för hård. Stora fina älgar har i första hand skjutits. Det är vanligt att älgar också dör i trafikolyckor på den norska sidan.