Foto: Erik Mandre / Shutterstock.comForskningsprojektet om björnens predation på renkalv får klara sig utan att det utförs forskningsjakt på björn i utsatta områden.

Stoppad forkningsjakt på björn

Just nu pågår ett projekt om björnen och dess predation på ren. Som en del av projektet tänkte man skjuta 20 björnar inom två samebyars renkalvningsområde, med hjälp av åtelkameror. Men Naturvårdsverket säger nej.

Projektet om björnens predation på ren är ett samarbete mellan Viltskadecenter, Skandinaviska björnprojektet och Udtja och Gällivare skogssameby, skriver Svensk Jakt.
I projektet ingår två åtgärder – den ena att hålla renkalvarna i hägn och den andra att försöka minska på antalet björnar i renkalvningsområdet. 

Områdesriktad forskningsjakt
För att få ner antalet björnar tänkte man skjuta 20 björnar inom de båda samebyarnas renkalvningsområde och för att lokalisera dem skulle man använda åtelkameror. 
Naturvårdsverket säger däremot nej till att jaga björn på det sättet.
– Motiveringen från Naturvårdsverket är vetenskapligt grundad och man gjorde bedömningen att den data vi skulle få in genom att bedriva forskningsjakt inte skulle vara av sådan kvalité att den går att använda, säger Jens Frank, forskare och projektledare vid Viltskadecenter, till Svensk Jakt.
Det kommer heller inte att göras spillningsinventering på björn i Norrbotten i år, vilket i sig gör att man inte kan utvärdera hur forskningsjakten fått ner antalet björnar.

Får räkna från befintliga data
I stället får forskarna använda sig av befintlig data för att försöka komma fram till hur en områdesriktad jakt på björn kan lindra skadorna på rennäringen.
– Vi kan räkna fram att vid en viss björntäthet så får man räkna med en viss mängd renkalvsförluster. Det handlar inte om några så kallade problemindivider bland björnarna. Halverar man björnstammen så kommer man i praktiken att halvera förlusterna av renkalv. Det vi behöver göra är en demografisk modell där vi beräknar hur många björnar som måste skjutas vid en given björntäthet för att få en viss effekt på populationen, säger Jens Frank till Svensk Jakt.

Liknande artiklar
Hämtar artiklar ...

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Fyll i din e-postadress och godkänn villkoren så får du automatiskt ett mejl varje dag med de senaste nyheterna.

Hämtar artiklar ...