Ungefär 300 björnar fanns det i Västerbotten år 2004. Nu ska björnskit samlas in och ananlyseras i ett större projekt.

Ungefär 300 björnar fanns det i Västerbotten år 2004. Nu ska björnskit samlas in och ananlyseras i ett större projekt.

Stor insamling av björnskitunder hösten i Västerbotten

En stor inventering av björnstammen ska göras i Västerbottens län i höst. Alla jaktlag och samebyar får den utrustning som behövs för att klara insamlingen på ett vetenskapligt korrekt sätt, rapporterar Västerbottens Folkblad (VF)

Vid senaste inventeringen, år 2004, samlades 940 prover in och då visade det sig att Västerbotten hade omkring 300 björnar. I årets insamling hoppas länsstyrelsens rovdjursförvaltare, Johan Nyqvist, att fler prov ska komma in.

Alla som vill…
– Alla jaktlag och jaktvårdsområden samt samebyar får provtagningskit, dessutom kommer en del jaktkortsförsäljare att ha kitet. De som vill vara med på inventeringen ska också få möjlighet, säger Johan Nyqvist till VF.
Han hoppas att inventeringen ska kunna ge en populationskarta över björnstammen i länet.

Var femte år
Insamlingen kostar två miljoner kronor och planen är att göra en inventering vart femte år. I år har ett norskt laboratorium anlitats och nu är förhoppningen att reslutaten kommer snabbare än vid inventeringen 2004, inom ett år.
Projektet startar den 21 augusti och pågår till den 31 oktober.