FOTO: Mostphotos/Bengt Olsson Mer tall och färre älgar är Skogsstyrelsens recept för minskade betesskador. (Arkivbild)

Stor variation av betesskador i norr

Elva procent av de unga tallarna i Sveriges nordligaste län har skadats av viltbete under det senaste året. Det visar Skogsstyrelsens årliga inventering av betesskador i de norra landsdelarna.

Betesskadorna av framför allt älg minskar i samtliga nordliga län, förutom i Norrbotten där skadorna ligger kvar på samma nivå som tidigare. Enligt ett pressmeddelande från Skogsstyrelsen är variationen inom länen är stor. En samlad analys för landet som helhet kommer i höst.

Tre års medelvärde

Västra delarna av Jämtland är det område som är hårdast drabbat med en skadenivå på 23 procent. På andra håll ser det bättre ut. Flera områden i Gävleborg, Härjedalen och sydvästra delarna av Norrbotten har skadenivåer som ligger under de maximala fem procent som är målet. Siffrorna för de årliga skadorna är ett medelvärde från de senaste tre årens inventeringsresultat.

Olika slutsatser

Inventeringen visar att en bidragande faktor till de minskade skadorna är att mer tall planterats i norra Sverige. En annan faktor enligt Skogsstyrelsen är att älgstammen minskat.

Naturvårdsverkets rapport ”Samförvaltning älg och skog” drar inte samma slutsats gällande älgarna. Enligt data som har hämtats från landets samtliga älgförvaltningsområden och Skogsstyrelsens älgbetesinventeringar är sambandet mellan älgstammens storlek skadenivåerna i tallskogen svagt.