Det gick inte att få gehör i den ständiga kommittén för Bernkonventionen att häva det strikta skyddet för vitkindad gås, som härjar i grödor på bland annat Gotland. Därmed har EU sett till att det bara är skyddsjakt som gäller även i fortsättningen.
Foto: Mostphotos Det gick inte att få gehör i den ständiga kommittén för Bernkonventionen att häva det strikta skyddet för vitkindad gås, som härjar i grödor på bland annat Gotland. Därmed har EU sett till att det bara är skyddsjakt som gäller även i fortsättningen.

Strikt skydd kvar för vitkindad gås

Bernkonventionen ändras inte trots miljontals gäss

Trots att det finns miljontals vitkindade gäss som orsakar stora skador på grödor vägrar EU häva det strikta skyddet, som finns enligt fågeldirektivet i Bernkonventionen. Face, organisationen för jakt- och viltård i EU-länderna, tycker att beslutet är en ”sorglig dag” för Bernkonventionen.

Till saken hör att vitkindad gås för länge sedan ”vuxit ifrån” att vara en hotad art. På 80-talet var det drygt 100 000 gäss. År 2010 var det över en 1,3 miljoner gäss. Det är den mest vanliga gåsen i Europa. Prognosen är att det finns 2,4 miljoner vitkindade gäss inom tre år.

Gick inte att få med sig EU-länderna
Frågan om vitkindad gås behandlades vid ett möte igår i Strasbourg med den ständiga kommittén för Bernkonventionen. Det var Norge som hade begärt att få vitkindad gås flyttad från kategorin för strikt skyddad art till gruppen skyddad. Men det gick inte att få den två tredjedels-majoritet bland de 28 medlemsländerna i EU som krävs för få vitkindad gås listad som en mer jaktbar art.

Norge är bundet av konventionen
Norge är inte med i EU, men har undertecknat den internationella Bernkonventionen om skydd av hotade arter.
”Det är en besvikelse att det politiska beslutet är att inte göra något alls, särskilt med tanke på att EU-kommissionens första förslag var att stödja Norge och göra en ändring. Det här är ännu ett exempel på de barriärer som finns för att ändra skyddsstatusen för olika arter”, skriver Face.

”En sorglig dag”
Enligt Face är det en ”sorglig dag” för Bernkonventionen, som hindras från att anpassas till förändringar i populationstrenderna. Det behövs redskap för att kunna förvalta stora populationer som till exempel vitkindad gås. Annars är det lätt att inse att hur nationer som står utanför EU blir allt mer missnöjda med att bli dominerade av EU:s beslutsfattande, resoneras det i pressmeddelandet från Face.

Endast begränsad skyddsjakt
I Sverige kan länsstyrelser bevilja begränsad skyddsjakt på vitkindad gås om förebyggande åtgärder med till exempel gasolkanoner misslyckats. Om det gjorts förebyggande insatser tre år på raken ska det gå att få skyddsjakt direkt.
Det finns även möjlighet till skyddsjakt på eget initiativ under tiden 21 augusti till 15 november för att förebygga skada på oskördad gröda i länen Blekinge, Gotland, Kalmar, Uppsala, Stockholm, Södermanland, Östergötland och Skåne.

Miljonkostnader på Gotland
På till exempel Gotland brukar den årliga invasionen av vitkindad gås från Ryssland innebära skador på grödor som brukar ge över en miljon kronor i ersättningar. Hela skördar kan betas bort eller trampas ned. Det värsta stråket med betande vitkindad gås är i Skåne, Öland och Gotland.