Vargar som sövts och försetts med sändarhalsband deltar i en norsk forskarstudie i skogarna vid gränsen mot Värmland för att se i vilken mån vargarna går undan när de möter vuxna människor. Studien kritiseras för att inte visa hur vargar gör vid möten med barn på väg till skolan.
Foto: Naturvårdsverket Vargar som sövts och försetts med sändarhalsband deltar i en norsk forskarstudie i skogarna vid gränsen mot Värmland för att se i vilken mån vargarna går undan när de möter vuxna människor. Studien kritiseras för att inte visa hur vargar gör vid möten med barn på väg till skolan.

Studie om närgångna vargar kritiseras

Forskarstudien om i vilken mån sändarmärkta vargar i Norge är närgångna mot människor kritiseras för att fokusera för lite på barn, som historiskt sett varit extra utsatta vid vargangrepp mot människor.

Jakt & Jägare har publicerat en rysk sammanställning av vargattacker mot barn här:
Syftet med forskningen är att om allmänheten vet mer om vargens beteende i närheten av människor ska det ge ökad trygghet ute i skogarna. Men forskningsprojektet får kritik. 

Små barn på väg till skolan inte med
– Det är en sak med en vuxen ute i skogen, men annorlunda med små barn på väg till skolan där vargfruktan skapas av varg nära bebyggelsen, säger Roger Evjen, ordförande för Arbetarepartiet i Aurskog-Höland, till NRK.
Barn kan inte användas i experimentet, tycker vargforskaren Ane Eriksen som kommenterar att även kortvuxna ska delta samt både män och kvinnor. 

I skogarna mot gränsen till Värmland
Det handlar om att undersöka hur vargar beter sig när människor kommer nära. Forskningen ska bedrivas i hedmarksskogarna mot svenska gränsen och Värmland.
Forskarna ska analysera rörelsemönstret hos sändarmärkta vargar i fyra vargflockar.
När forskarna vet var en varg finns ska deltagarna i experimentet gå så nära vargen som 50 meter. 

Även hundförare deltar
– Det kommer att göras försök med folk som går ensamma i par eller med hund, berättar Ane Eriksen för NRK.
Hon är leder projektet och är förste amanuens vid Högskolen i Innlandet och en del av forskningsprojektet Skandulv där även svenska forskare ingår.
Vid pilotstudier inför försöket har det visat sig att vargen går undan.

Vargarnas rörelsemönster kartläggs
Nu vill vargforskarna via GPS-sändarna på vargarna få bättre kunskap om vargen stannar kvar, närmar sig eller går undan vid närkontakten med människor.
Liknande forskning under rubriken ”Experimentella nära möten med varg” ska göras även i andra länder för att se om vargen reagerar annorlunda om mötet inte sker i en skog utan i tätbefolkade områden.
När det gäller mer nutida exempel på vargattacker mot människor nämns ett fall från 2010 i Alaska, där en varg dödade en kvinnlig joggare. Därför ska forskarna även låta ensamma joggare springa förbi de GPS-försedda vargarna.