Rävinsamling. Under 2011 undersöktes cirka 6 000 djur på SVA, när jägare skickade in skjutna rävar i jakten på dvärgbandmask.
Foto: Shutterstock.com Rävinsamling. Under 2011 undersöktes cirka 6 000 djur på SVA, när jägare skickade in skjutna rävar i jakten på dvärgbandmask.

SVA och jägare ska stoppa smittor

Statens Veterinärmedicinska anstalt (SVA) och Jägareförbundet startar ett nationellt nätverk för att hålla uppsikt över vilda djur och natur. Syftet är att stoppa oönskade parasiter och smittor.
Det är bland annat rabies, svinpest och andra allvarliga sjukdomar som är önskvärda att stoppa.

Svenska jägare tillbringar mer än sju miljoner dagar per år i skog och mark. Det finns inga andra grupper som får ihop lika många mantimmar i våra svenska skogar.
– Det finns en jägare i varenda by i Sverige och vi kan dels fylla en funktion som observatör men också som insamlare av prover till myndigheter och forskare. Sist men inte minst kan jägarna snabbt organisera motåtgärder som till exempel avlivning av sjuka djur, säger Daniel Ligné, biträdande riksviltvårdskonsulent på Jägareförbundet, till Medicin 24.

Mer etablerat nätverk
– Den här funktionen med kontaktpersoner i fält har fungerat regionalt och främst vid tillfälliga projekt, men det finns en efterfrågan på ett mer etablerat nätverk över hela landet, både av SVA och andra aktörer, som viltforskare. Nu hoppas vi kunna utvidga och formalisera nätverket, säger Erik Ågren, veterinär och chef vid SVA:s sektion för vilt, i ett pressmeddelande.
6 000 djur undersöktes 2011
Övervakning av sjukdomsläget bland vilda djur utförs på SVA framför allt genom obduktioner av upphittade döda vilda djur, kompletterat med riktade insamlingar av prover. 
Vanligen undersöks varje år cirka 2 000 djur eller prover från vilda djur. 
Under 2011 undersöktes cirka 6 000 vilda djur, då en intensiv insamling gjordes till följd av fyndet av rävens dvärgbandmask i Sverige, en smitta som inte påverkar räv, men som kan utgöra en smittorisk för människor. 
Planering och diskussioner pågår fortfarande mellan myndigheterna om hur förekomsten av dvärgbandmasken ska övervakas framöver.