I går, torsdag, beslutade Naturvårdsverket att Sveaskog får tillstånd att fram till den 12 april skyddsjaga högst 16 älgar i Västerbotten.
Foto: Mostphotos I går, torsdag, beslutade Naturvårdsverket att Sveaskog får tillstånd att fram till den 12 april skyddsjaga högst 16 älgar i Västerbotten.

Sveaskog får rätt om älgjakt igen

Även i Västerbotten ger Naturvårdsverket nu Sveaskog rätt att skyddsjaga älg, sedan det statliga skogsbolaget överklagade länsstyrelsens avslag. Någon skyddsjakt kommer dock inte att genomföras.

Sveaskog har sedan årsskiftet ansökt om att få skyddsjaga 32 älgar i Norrbotten och 50 i Västerbotten för att förhindra allvarlig skada på skog. Bland annat ville bolaget få använda sig av helikopter.
Båda länsstyrelserna avslog ansökningarna. Länsstyrelsen i Norrbottens län med motiveringen att andra åtgärder inte hade vidtagits och länsstyrelsen i Västerbottens län med motiveringen att skyddsjakt inte löser problemet.
Det statliga skogsbolaget överklagade båda avslagen.

Naturvårdsverket kör över länsstyrelserna
För ett par veckor sedan gav Naturvårdsverket Sveaskog tillstånd att fälla 18 älgar i Bodens kommun i Norrbotten fram till 12 april.
Och i går, torsdag, beslutade Naturvårdsverket att Sveaskog också får tillstånd att fram till den 12 april skyddsjaga högst 16 valfria älgar på fastigheten Rämen 1:1 i Lycksele kommun i Västerbotten.
I båda fallen återförvisar Naturvårdsverket ärendet till länsstyrelserna i de delar som gäller jakt med hjälp av helikopter, skoter, drönare samt om vapen får medföras vid färd med skoter i terräng.

Ingen skyddsjakt kommer att genomföras
Sveaskog meddelade dock redan när Naturvårdsverket sa ja till skyddsjakt på älg i Norrbotten att bolaget avstår från att genomföra jakten.
– Då ärendet dragit ut på tiden hos både länsstyrelse samt Naturvårdsverket, och att beslutet kommer för sent, kommer vi inte att genomföra en skyddsavskjutning under rådande tidsperiod, skrev Sveaskog i ett pressmeddelande.
Några etiska överväganden gjorde skogsbolaget inte, trots att kritik har framförts om att det är oetiskt att jaga exempelvis högdräktiga älgkor. Utan skälen till att det inte blir någon skyddsjakt är helt och hållet praktiska, enligt Sveaskogs presschef.