Foto: PrivatSe till att vi får värdig övergång till en ny styrelse som alla kan enas kring, uppmanar Ronnie Hermansson ombuden på JRF:s förbundsårsstämma.

Uppmaning till ombuden på JRF:s årsstämma

”Tänk efter hur ni röstar på lördag”

Det är bra att valberedningens ordförande, Anders Lindström, svarar på mina frågor om valberedningen ägnat sig åt partiskt fulspel inför årets förbundsstämma. Men hans replik lämnar fler frågor än svar, skriver JRF-medlemmen Ronnie Hermansson.

När jag läser Anders Lindströms svar så känns det inte särskilt opartiskt. Jag hade givetvis hoppats på att alla mina farhågor skulle blåsas bort, men så skedde inte. Tyvärr.
I sitt svar pekar Lindström bland annat ut styrelsen för att inte svara på frågor, och insinuerar att den saknar ett demokratiskt förhållningssätt. Att valberedningens ordförande gör dessa påståenden i en debattartikel är märkligt och ger känslan av att delar av valberedningen har tagit en klar ställning i det maktspel som nu pågår inom förbundet.
Att Lindström sedan lägger hela ansvaret för vilka som sitter i valberedningen på stämman är att krypa undan sitt eget ansvar. Jag uppmanade i mitt förra debattinlägg valberedningen att ställa sina platser till förfogande. Att besluta sig för att inte vara tillgänglig för omval kan man göra utan några stämmobeslut.

En ny valberedning behövs
Men det är faktiskt inte det viktiga, utan jag riktar mig här direkt till stämmodeltagarna i stället.
Mina förslag från föregående debattinlägg till årsstämman kvarstår: Ska förbundet helas behöver förbundet en ny oförvitlig valberedning som kan arbeta fram helt nya förslag till en ny styrelse, som inte är belastad av dagens falangstrider inom förbundet, till nästa års stämma.
Därför är min uppmaning till alla stämmodeltagare vid årets stämma att tänka efter vad ni gör och hur ni röstar. Att styrelsen till del eller i sin helhet bör bytas ut håller jag med om, men till vilket pris vill ni byta ut styrelsen i år? Är den maktkamp med falangstrider som nu pågår ett bra sätt skapa en långsiktigt hållbar förvaltning, utan split och bråk, av vårt förbund?
Se nu till att vi får värdig övergång till en ny styrelse som alla kan enas kring. Låt det ta tid att få den styrelse som medlemmarna förtjänar. Ingen tjänar på snabba beslut där en ny styrelse utses enbart på meriter att den inte är nuvarande styrelse och att den skriker högst.
Inte heller är det rimligt att tro att tre nya styrelseledamöter från ett enda distrikt, som av en oenig valberedningen föreslås ersätta sittande ledamöter, är bra för sammanhållningen i förbundet. Upplägget som sådant riskerar att splittra förbundet för många år framöver, något som vore till stor skada för jägarkåren och våra frågor för lång tid.

Funktionärer ska arbeta för jaktens bästa
Som medlem vill jag ha ett förbund som aktivt arbetar för jägarnas frågor och som helar jägarkåren. Jag vill ha duktiga funktionärer i förbundet som arbetar för jaktens bästa. Jag vill inte ha ränksmidare med egna agendor och som strävar efter makt för att tillfredsställa sina egon i den framtida styrelsen.
Så det är nu ert ansvar, ärade stämmodelegater, att ta ansvar för detta. Ni har förbundets framtid i era händer och förbundet måste helas, inte splittras, och det måste var och en som i dag innehar en förtroendepost i förbundet ta sitt ansvar för.

RONNIE HERMANSSON.
medlem i JRF-Dalarna och före detta förtroendevald i förbundet

Ämnen i artikeln
Liknande artiklar
Hämtar artiklar ...

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Fyll i din e-postadress och godkänn villkoren så får du automatiskt ett mejl varje dag med de senaste nyheterna.

Hämtar artiklar ...