Sten Bergheden (M), infälld överst, vill ha svar från justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S) om det stämmer att polisen agerar utan lagstöd när det gäller licenser på halvautomater.
Foto: Shutterstock.com/riksdagen Sten Bergheden (M), infälld överst, vill ha svar från justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S) om det stämmer att polisen agerar utan lagstöd när det gäller licenser på halvautomater.

Till (S)vars om polisens vapenpolitik

Upprörda väljare har kontaktat riksdagsledamoten Sten Bergheden (M), som jobbar med bland annat jakt- och skyttefrågor. Det påstås att polisen lägger licensansökningar om halvautomater på is i väntan på nya vapenregler. Nu vill Bergheden ha svar från S-ministern Morgan Johansson om polisens egenmäktiga vapenpolitik.

Efter EU:s nya vapendirektiv föreslås flera olika ändringar i den svenska vapenlagstiftningen. Det är utredaren Kazimir Åberg som föreslår förbud som berör halvautomatiska studsare. Användande av högkapacitetsmagasin för halvautomatiska studsare föreslås bli olagligt i ju med den nya lagen.
Införs lagförslaget blir det från och med den 14 september tillståndskrav för magasin som rymmer mer än tio patroner. Både ”avfyrningsmekanismer” och magasin kan ses som vapendelar i en ny svensk lagtext.

Okart hur lagen blir och när den införs
– Eftersom regeringen ännu inte har presenterat ett lagförslag till riksdagen kommer lagändringarna att dröja. Sveriges jägare och sportskyttar vet ännu inte vilka regler som kommer att gälla i framtiden, konstaterar Sten Bergheden.
Under de senaste veckorna har han fått flera samtal från väljare. Det påstås att Polismyndigheten har gått ut med ett uppdrag internt om att inte handlägga vapenlicenser till halvautomatiska vapen i väntan på ny lagstiftning.

Allvarligt om polisen jobbar utan lagstöd
– Om uppgiften stämmer är det ytterst allvarligt, eftersom det innebär att Polismyndigheten, utan stöd i lag, avvaktar tillämpning av kommande regler, kommenterar m-politikern.
Därför har det idag lämnats in en skriftlig riksdagsfråga från Sten Bergheden till justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S).
”Har ministern kännedom om dessa uppgifter och i så fall, vilka åtgärder har regeringen vidtagit för att förhindra Polismyndighetens agerande”, undrar Bergheden.
Senast den 6 september, tre dagar före riksdagsvalet, ska frågan vara besvarad.

Rapport om polisens egna vapenpolitik
I somras kom det en rapport från polisen Stefan Holgersson som även är professor i polisvetenskap vid Polishögskolan i Oslo. Titeln på rapporten är ”Ursäkta, vi är faktiskt POLISEN och står över lagen”.
Bland annat skärskådas hur aktivistiska myndighetspersoner hos polisen agerar efter en egen vapenpolitik, så att både objektivitet och saklighet kan ifrågasättas när det gäller hanteringen av vapenlicenser.
Det gäller bland annat en ansökan om licens för den halvautomatiska studsaren Benelli MR 1 för jakt.
Jakt & Jägare rapporterade senast om det fallet här: