”Absurd vargpolitik” Sågverksägare Karl Hedin är en av tre författare bakom en ny debattbok om vargproblemet i Sverige. Han upplever att vargpolitiken är absurd, inte minst eftersom riksdagens beslut inte efterlevs.
Foto: Privat ”Absurd vargpolitik” Sågverksägare Karl Hedin är en av tre författare bakom en ny debattbok om vargproblemet i Sverige. Han upplever att vargpolitiken är absurd, inte minst eftersom riksdagens beslut inte efterlevs.

”Tillåt sex vargrevir längst upp i norr”

Det började som en studiecirkel…
Nu ger Karl Hedin, Sten Bergh och Anders Runnérus ut en debattbok om det svenska vargproblemet. Här får Sveriges politiker också konkreta förslag på hur den infekterade frågan kan hanteras:
– Tillåt varg bara allra längst upp i Norrbotten och gör de samer som drabbas till förmögna människor, säger sågverksägare Karl Hedin.

De tre författarna ingick i en studiecirkel om vargen för omkring ett och ett halvt år sedan. Tillsammans beslöt de sig för att tränga ännu djupare in i frågan och att skriva en bok om saken.
Nu ligger boken i tryckpressarna och så här presenterar de tre författarna sig själva i bokens förord:

Varierande bakgrunder
Sten Bergh. Bor i Norberg, Västmanland. Fil.mag. i samhällsvetenskapliga ämnen, lärarutbildning. Pensionerad skolchef i Norberg. Har innehaft olika förtroendeuppdrag på kommunal och regional nivå liksom ordförandeposter i bank- och bolagsstyrelser samt i ideella föreningar. Han är engagerad i hembygdsfrågor.
Karl Hedin. Driver och äger ett stort familjeföretag i trävarubranschen med sågverk, förädlingsanläggningar och en omfattande bygghandelsrörelse. Dessutom äger familjen Hedin stora skogsområden, 23 500 ha. Hela verksamheten bedrivs inom nuvarande vargområde. Karl bor utanför Smedjebacken i Dalarna och är jägare.
Anders Runnérus. Jägmästare, helt obunden entreprenör med bakgrund i bioenergibranschen. På egna gården i Ramnäs, Västmanland drivs skogsbruk och fårskötsel. Anders jagar, är ornitologiskt intresserad och engagerad i miljöfrågor.

Absurd vargpolitik
– Vi är alla tre drabbade av problemen med vargen och slogs av vanvettet och alla tokerier i debatten. Det är mest känslosvall i argumenteringen och därför beslöt vi oss för att göra någonting åt saken genom en bok. Under arbetets gång upptäckte vi hur okunniga vi var själva, säger Karl Hedin.
Han finner flera sidor av den svenska vargpolitiken som helt absurda, framförallt att samhället inte följer de beslut som riksdag och regering fattat.
– Man håller inte det maxtax på 210 vargar som beslutats i riksdagen. Man gör heller ingenting för att minska koncentrationerna i de hårdast drabbade länen. Istället ökar koncentrationerna, men utan att något överhuvudtaget gör någonting. Vanliga människor tappar respekten för lag och ordning när samhället inte följer de spelregler man beslutat om. Vi står bakom ett demokratiskt samhällsskick och finner det mycket oroande, säger Karl Hedin.

Sakägarnas fråga 
Han finner det också närmast ofattbart att samhället inte gjort någon miljökonsekvensanalys innan man beslutade om vargarna i Sverige. Den som så bara sätter upp en liten verkstad på en tomt måste lämna in en sådan utredning.
Karl Hedin upplever att hela vargkonflikten handlar att den breda majoriteten i Sverige inte förstår hur det är att leva med varg i närområdet. Han menar att människor som inte berörs av vargen inte heller ska ha något inflytande över besluten om vargen.
– När man sätter upp en kraftledning hörs de som bor alldeles intill ledningen som sakägare. Människor tiotals mil därifrån har naturligtvis yttrandefrihet, men vad de anser ska inte vägas in i besluten, säger Karl Hedin.
Författatrion har två förslag på hur vargstammen ska förvaltas i Sverige. Det första förslaget är enligt Karl Hedin det billigaste och bästa.

Ett års kostnader för vargcirkusen
– Tillåt sex revir allra längst upp i Sverige. Fler behövs inte, för då sitter den svenska populationen ihop naturligt med de finska och ryska vargarna. Tar man sedan och ger samerna vad den svenska vargcirkusen kostar under bara ett år, så kommer vi att göra dem till förmögna människor. De föder upp renarna, men skickar dem inte till slakt, utan låter dem bli vargmat. Man får börja med att ta en diskussion med samerna, säger Karl Hedin. 
Det andra alternativet är betydligt brutalare. Karl Hedin menar att koncentrationerna av varg i Mellansverige måste åtgärdas i ett slag.
– Spara två-tre revir i varje län men skjut resten. I takt med att det vandrar ut vargar och bildar nya revir, tar man bort de gamla. På så sätt flyttar man reviren, så att inte samma människor blir drabbade av vargen i årtionden. Två tre revir per län, det tror jag att man skulle kunna leva med. Men det första förslaget är avsevärt enklare och billigare, säger Karl Hedin.

Finansierar boken själva
Han menar att Sverige omedelbart måste ta upp förhandlingar med EU, så att vi får förvalta vargstammen på det sätt som krävs för att den ska kunna finnas i Sverige.
– Här måste våra politiker göra det som är bra för människorna, inte för EU. Den lagstiftning EU-länderna följer är tudelad. Man får inte jaga och förfölja rovdjur, men lagstiftningen ger också utrymme för att skydda människorna, säger Karl Hedin.
De tre författarna har satsat omkring 150 000 kronor av egna medel för att finansiera ”Varg och landsbygdsboende”, som boken heter. Den kan köpas via Internetadressen www.vargboken.com eller beställas från AB Karl Hedin i Fagersta.