Foto: Shutterstock Den anmälande jägaren skriver till JO att information om vargattacker är synnerligen viktigt information.

Tjänsteman JO-anmäld för bristande varginformation

En tjänsteman på länsstyrelsen i Västra Götaland har JO-anmälts av en jägare för att vid ett flertal tillfällen ”inte informera lokalbefolkningen om vargattacker”.

Anmälan inkom till Justitieombudsmannen den 14 februari.

Det som tycks ha blivit droppen för jägaren är ett informationsmöte i Tidaholm dagen före, då tjänstemannen, enligt anmälan, sa att ”närgångna vargar endast är nyfikna!”.

”Vargar är farliga”

Jägaren undrar vad som krävs för att beslutande myndigheter ska vakna och förstå att vargar är farliga.

Hen skriver bland annat:

”Dessa oskygga och orädda vargar inskränker på såväl människors och tamdjurs säkerhet som sättet att leva. Vargar som inte ser människor som fiender ser dem som byten! De tre senaste attackerna mot hundar med människor i direkt närhet handlar enbart om att vargarna såg hunden som enklare byte än människan.”

Flera vargattacker

Enligt jägaren har tjänstemannen underlåtit att informera ”befolkningen på orten” om flera vargattacker. En av dem som nämns i JO-anmälan är när en varg jagade en älghund i slutet av januari. Hunden räddades av sin ägare, som agerade korrekt enligt paragraf 28 i jaktförordningen och sköt vargen.

Jägaren vill att tjänstemannen ”entledigas från sin tjänst och arbetsuppgifter omedelbart!”.