Toppmöte om skenande vildsvinsstam

I morgon, torsdag, träffar landsbygdsminister Eskil Erlandsson landshövdingar, jägarorganisationer och myndigheter för att diskutera den kraftigt ökande vildsvinsstammen.

Bakgrunden är att vildsvinsstammen numera fördubblas på drygt tre år och att det krävs krafttag för att få kontroll på situationen.
Jägarnas Riksförbund deltar vid mötet och förbundsordförande Solveig Larsson konstaterar att det finns en rad frågor man bör klara ut för att kunna hantera vildsvinen, bland annat samverkansfrågor, utfodring och att skapa avsättning för allt kött som blir resultatet av en ökad avskjutning.

Samverkan viktig
– I grunden är det här lokala frågor som bara kan lösas genom frivillig samverkan. Jag tror inte på detaljstyrning och fler regler. Grundproblemet är egentligen både att vissa markägare vill ha en tillväxt av vildsvinsstammen, samtidigt som jakten i sig är både tålamodsprövande och svår. Det blir svårt för den lilla markägaren att göra något åt problemet, säger Solveig.
En annan högaktuell fråga är utfodringen. Solveig anser att man kan ifrågasätta det etiska i att hålla en viltstam under armarna med hjälp av utfodring, som uppenbarligen är en viktig orsak till varför vildsvinsstammen kan växa som den gör.

Hur ska köttberget hanteras?
– Men för att öka avskjutningen måste det också finns människor eller företag som tar hand om köttet. Det finns naturligtvis inga jägare som vill skjuta djur och sedan gräva ned dem eller lämna dem i skogen, säger Solveig.
– Ska det här fungera måste det bli enkelt att sälja och besiktiga vildsvinskött. Men det räcker inte. Risken med trikiner finns alltid och det vore förödande för vildsvinsförvaltningen om en enda människa skulle bli sjuk. Därför måste det till mycket information om hur vildsvinskött ska tillagas och hanteras.