Tre län föreslås få sköta varg- och lojakt på egen hand

Bilda ett förvaltningsområde för hela Värmlands och Örebro län. I området ska även delar av Dalarnas län ingå, väster om Västerdalälven med Ludvika som östgräns.
Inom detta område kan provet med vargjakt påbörjas. Även förvaltningen av lostammen bör ingå, enligt förslaget från Värmland.

– Området täcker in tolv av landets 20 vargrevir, kommenterar länsstyrelsens Lars Furuholm till Värmlands Folkblad.

Den socialdemokratiska riksdagsledamoten Ann-Kristine Johansson från Kil har bjudit in statssekreterare Ingrid Petterson från jordbruksdepartementet till ett besök i Värmland för att presentera förslaget.

Förslaget diskuterades vid ett möte mellan Ingrid Petterson och en rad olika företrädare för olika organisationer med anknytning till rovdjursfrågan.

Ingrid Petterson svarade att hon ska vidarebefordra idén till jordbruksminister Ann-Christin Nykvist, till miljödepartementet samt Hans Jonsson, som ska utreda rovdjursfrågan på uppdrag av regeringen.

Länsstyrelsens Lars Furuholm vill att förvaltningsområdet och försöksjakten på varg hinner starta innan utredningen är klart. I värsta fall kan rovdjursutredningen resultera i ett riksdagsbeslut först 2008.

– Jag är orolig för att vi inte i det läget kan greppa vargfrågan. Det finns en risk att den går oss ur händerna. säger han till Värmlands Folkblad.

I arbetet med att göra Värmland med omgivande län till ett försöksområde för egen förvaltning av varg- och lostammen fick statssekreteraren Ingrid Pettersson följa med på vargspårning. Efter någon timme med naturbevakaren Urban Pettersson i en värmländsk skog fick hon se spår efter två vargar.