Två vargar ska jagas i Idre sameby

Den 1 december godkände länsstyrelsen Dalarna en skyddsjaktsansökan från Idre nya sameby på två vargar som bildat revir i renskötselområdet. Länsstyrelsen bedömer att det inte finns någon annan lämplig lösning än skyddsjakt för att undvika allvarlig skada för renskötseln.

Samebyn riskerar att utsättas för stora skador och vargarnas närvaro förorsakar redan nu stora kostnader och merarbete.
Det är regeringens rovdjurspolitik som bestämmer att vargar inte får bilda nya revir i renskötselområden.
Spårobservationer visar att de två vargarna i Idre har bildat ett nytt revir. Därför beslutade länsstyrelsen att godkänna skyddsjaktsansökan.

Länsstyrelsen står för kostnaderna och ser till att skyddsjakten utförs på de två nya vargarna.
Jakten får pågå till den 20 december och kommer att inledas så fort det finns bra spårsnö.

Flyttvarg ska flyttas igen
Sedan tidigare i höst har den genetiskt värdefulla vargtiken som släpptes ut i Närke befunnit sig i en annan del av renskötselområdet tillsammans med en partner. Tiken anses vara genetiskt värdefull och kommer att flyttas av Naturvårdsverket till ett annat område.