”Utred jaktbrott centralt”

I Polistidningen publiceras en debattartikel skriven av två personer på Länskriminalpolisens specialbrottssektion i Stockholm, där de hävdar att jaktbrott ska utredas av en central enhet.

Sedan årsskiftet ska Nationella operativa avdelningen (NOA) ansvara för att utredningar avseende srtskyddsbrott och Cites-brott (brott som gäller hotade vilda djur och växter).
I en debattartikel skriver Benny Beutelrock, utredningsledare och Filippo Bassini, gruppchef, på länskriminalpolisens specialbrottssektion, Polismyndigheten i Stockholm, att NOA även bör utreda grova jaktbrott.
”Vi anser att det är viktigt att alla de brott som berör skyddet av hotade djur- och växtarter, nationellt och internationellt med denna organisationsförändring nu samlas och knyts till en och samma enhet – I detta fall NOA”‚ skriver de båda.
De anser bland annat att det kan vara en fördel att ansvaret för utredning av dessa brott vilar på en neutral plats, eftersom det kan minska risken för att känslig information sprids till individer som inte ska ha insyn i utredningen.

Vill du läsa hela artikeln? Klicka här!