Vargar i Slovakien ger miljonskador

Den växande vargstammen i Slovakien ställer till allt större problem och orsakar skador för drygt 4,9 miljoner kronor årligen. Det framgick när EU-parlamentets intergrupp för jakt- och fiskefrågor hade ett möte. SMS-systemet i Värmland under årets vargjakt fick i sin tur beröm av EU-politikerna.

Torsdagen den 20 maj sammanträdde gruppen för EU-politiker med intresse för jakt och fiske.
– Mötet leddes av ledamoten Ioan Enciu från Rumänien. Gästtalare var Gunnar Glöersen från Svenska Jägareförbundet och Imrich Suba från Jägareförbundet i Slovakien, rapporterar Anders Grahn, som jobbar på Face-kontoret för jägarorganisationerna i EU-länderna.

1 700 vargar i Slovakien
Enligt Imrich Suba visar inventeringar utförda av jägare att det finns cirka 1 700 vargar i Slovakien. Årligen skjuts cirka 120 vargar.
Den växande vargstammen har även lett till ett ökat antal skador. Årligen orsakar vargar skador för drygt 4,9 miljoner kronor. Endast cirka 130 000 kronor betalas ut i ersättningar till drabbade djurägare.
Imrich Suba poängterade vikten av att tillåta jakt på stora rovdjur och tog lodjursinventeringarna som exempel.

Vägrar göra loinventeringar
– Efter att lojakten förbjudits har det inte genomförts några inventeringar eftersom jägarna inte ställer upp längre. Därmed har kunskapen om populationens storlek gått förlorad. Suba avslutade med konstaterandet att vi borde skydda naturen för människor, inte mot människor, kommenterar Anders Grahn.
Gunnar Glöersen talade i sin tur om den svenska vargstammens inavelsproblem och förklarade att det finns cirka 230 vargar i Sverige.
– Han poängterade även att de svenska jägarna var de första att genomföra storskaliga inventeringar av stora rovdjur och att dessa fortfarande utförs av jägarna men med ersättning från staten, berättar Anders Grahn.

Berättade om den svenska vargjakten
Dessutom beskrev Gunnar Glöersen vinterns jakt med 28 fällda vargar. Jakten skulle hjälpa till att försöka frysa vargstammen på max 210 vargar tills vidare.
Face-presidenten Gilbert de Turckheim uttryckte uppskattning för den välorganiserade inventeringen och jakten i Sverige och övriga nordiska länder.
– Han konstaterade även att jägarna är de som i mycket hög grad berörs av de ökande vargpopulationerna i Europa. Det är även viktigt att man inte bara drömmer om stora vargstammar utan inser de faktiska hinder som finns i form av habitatfragmentation och landsbygdsbefolkningens samexistensproblem. Han betonade även betydelsen av att involvera jägarna i vargförvaltningen, förklarar Anders Grahn.
SMS-systemet berömdes
I diskussionen gavs det beröm åt det SMS-system som utvecklats för snabba rapporter under vargjakten i Värmland.
– Därtill betonades betydelsen av att hitta samförstånd mellan landsbygd och stad i vargfrågan, avslutar Anders Grahn.