Vargar inte med i rapport

Naturvårdsverket ger inget svar på frågan om hur många vargar som ger en livskraftig stam. Det visar rapporten om ”naturens hälskontroll” som kungjorts idag.

Rapporten om den biologiska mångfalden i Sverige görs för att leva upp till EU:s Art- och habitatdirektiv. Sammanställningen har gjorts med hjälp av Artdatabanken vid SLU, Sveriges lantbruksuniversitet.

Rapporten, som görs vart sjätte år, innehåller 164 arter och 89 naturtyper.

Inget vargbesked nu heller
Men när det gäller målet för en livskraftig vargstam väljer verket att passa, precis om miljöminister Lena Ek gjort hittills.

”Naturvårdsverket drar i rapporteringen inte någon slutsats om vargens bevarandestatus. Antalet vargar redovisas liksom utbredning och kvaliteten i livsmiljön. Det finns ett stort intresse för varg och många forskare har lämnat underlag och synpunkter under processen. Det finns fortfarande otydligheter i de underlag som kommit in till Naturvårdsverket och de behöver ytterligare granskning. Mycket tyder dock på att populationsstorleken i sig inte längre är ett problem för vargens framtid”, skriver verket om rapporten.