Vargjakten bollas till verket

Efter dagens riksdagsbeslut kan Naturvårdsverket förbereda för att delegera beslut om skyddsjakt på rovdjur till länen. Först ut är eventuell licensjakt på varg. Men någon jakt på kungsörn blir det inte än så länge.

– Vi ser positivt på en regionaliserad rovdjursförvaltning som flyttar besluten närmare de som är berörda. Här är delegering av skyddsjakt till alla län ett bra exempel, säger Maria Ågren, generaldirektör för Naturvårdsverket, i ett pressmeddelande.

– Eftersom riksdagen har tagit ställning till att det är gynnsam bevarandestatus för rovdjuren utreder vi om det är möjligt att reglera rovdjurskoncentrationen i olika områden med hjälp av jakt enligt målsättningen för rovdjurspolitiken, tillägger Maria Ågren.

Först ut är beslut om eventuell licensjakt på varg, enligt verkets generaldirektör

Ingen jakt på kungsörn
Men det kommer inte att genomföras någon licensjakt på kungsörn, konstaterar hon.

– Artens population behöver vara större än referensvärdet för att en aktiv förvaltning ska vara möjlig. Om populationen ligger för nära referensvärdet är det risk att arten inte har gynnsam bevarandestatus och utrymmet för en aktiv förvaltning minskar, kommenterar Maria Ågren i pressmeddelandet.