Vargjakten i Dalarna var okej

Naturvårdsverket avslår överklagandena

Det var rätt av länsstyrelsen att besluta om licensjakten som genomfördes på varg i Dalarna. Det slår Naturvårdsverket fast efter att ha prövat de överklaganden som vargföreningar skickat in.

Syftet med jakten var att minska koncentrationerna av varg i de hårdast drabbade områdena. I Dalarna fälldes sammanlagt nio vargar i reviren Sången och Olsjö.
Nordulv, Naturskyddsföreningen, Rovdjursföreningen och Världsnaturfonden överklagade till Naturvårdsverket, som numera är högsta instans.

”Acceptabelt”
”Att minska tätheten eller koncentrationen av varg i ett område kan enligt Naturvårdsverket vara ett självständigt syfte för licensjakt…// Naturvårdsverket gör bedömningen att syftet med beslutet är acceptabelt och i linje med den nationella förvaltningsplanen för varg. Naturvårdsverket bedömer vidare att länsstyrelsen visat att även övriga kriterier för licensjakten har uppfyllts”, skriver Verket i ett pressmeddelande.
Ärendet med licensjakt på varg i Dalarna började med att Naturvårdsverket underkände länsstyrelsens första beslut, med hänvisning till att det var dåligt motiverat. Då tog länsstyrelsen ett nytt beslut, som Verket tyckte var okej.
Och nu avvisar Verket alltså överklagningarna.