11 vargvalpar har hittats i det norska Kynnareviret.
11 vargvalpar har hittats i det norska Kynnareviret.

Vargrekord i norska Kynnareviret

I det norska invandrareviret Kynna har det noterats skandinaviskt rekord. Hela 11 nyfödda valpar hittades när Skandulv och Viltskadecenter undersökte och chipmärkte valpar från sju föryngringar.

Skandulvs koordinator, Olof Liberg, rapporterar att man dokumenterat 33 valpar i sex revir, varav ett norskt revir. Valparna har vägts, mätts, könsbestämts, DNA-provats och försetts med microchip. I ett revir, Tenskogsreviret i Gävleborg, återfanns bara en tom lya. Liberg konstaterar också att föräldradjuren återvände till lyan inom en timme från undersökningen.
I det norska Kynnareviret blev det dessutom skandinaviskt rekord. Hela 11 valpar hittades i lyan. Det tidigare rekordet är Ockelboreviret, där man vid vinterräkningen i början av 2000-talet konstaterade åtta valpar.

Hög dödlighet
Det är emellertid viktigt att påpeka att den här rekordnoteringen gäller nyfödda valpar. Den här typen av vårundersökningar av lyor har gjorts i tre år och kan dessutom bara göras i revir där minst ett av föräldradjuren är sändarförsedda och kan spåras.
– Det är högst troligt att flera av valparna dör före vintern. Det är normalt. Dödligheten hos vargvalpar är hög de första månaderna, säger Olof Liberg.
Hon noterar också att rekordkullen återfanns i ett vargrevir med en invandrarhanne från den finsk-ryska vargpopulationen.
– Det styrker att inaveln har effekt på reproduktionen. Även om en enskild valpkull inte bevisar något, så är det ändå inte förvånande att vi råkar notera det här rekordet i en vargfamilj där inavelskoefficienten är noll, säger Liberg.

53 döda vargar i år
Ytterligare några vargar har förts upp på listan över döda i år. Totalt, med vargjakten inräknad, har man registrerat 53 döda vargar, med reservation för en som är ett gammalt kadaver från ett ”hunddjur” som hittades i Hedmarks fylke i Norge. Undersökning av kadavret pågår.
# En sedan flera månader död varg hittades i Nyskogareviret i Värmland. Troligen är det frågan om den gamla alfatiken, som hittades 8 juni.
# 18 juni sköts en ungvarg från Fulufjället vid skyddsjakt i Hedmarks fylke.
# 26 juni hittades den märkta alfahannen från Hebyreviret i en sjö – dödsorsak okänd.
# Nyligen sköts två vargar vid en uppmärksammad skyddsjakt i Ringebue i Norge, vilket utreds av norsk polis eftersom tillståndet bara gällde en varg.

Fakta/Här undersöktes vargungarna
Riala, Stockholms län, 3 hanar, 1 tik.
Loka, Värmlands län, 1 hane, 1 tik.
Färna, Västmanlands län, 1 hane, 2 tikar.
Kloten, Örebro län, 3 hanar, 3 tikar.
Fulufjället, Dalarna, 6 hanar, 1 tik.
Kynna, Hedmark, 8 hanar, 3 tikar.
Det är inte säkert att hela kullarna räknats i Loka och Färna