Två björnar får fällas i Värmland.
Foto: Shutterstock Två björnar får fällas i Värmland.

Värmland får jaga två björnar

Länsstyrelsen i Värmland har beslutat att två björnar får fällas i länet vid årets licensjakt som därmed återupptas efter ett års uppehåll.

En liten del i västra länet, nordväst om Sysslebäck mot riksgränsen, undantas från jakten. I det området har både björnhonor och björnungar identifieras, på båda sidor om riksgränsen.
Beslutet om den förhållandevis begränsade jakten grundar sig på att Värmland inte anses ha en egen björnstam. Länets björnar återfinns i huvudsak i de nordliga delarna av länet, samtidigt som målet med björnförvaltningen är att björnstammen ska växa sakta söderut.