Det finns önskemål om jakt på kungsörn i Norge.
Foto: BMJ / Shutterstock.com Det finns önskemål om jakt på kungsörn i Norge.

Vill ha jakt på kungsörn

Ordförandena för rovviltnämnderna i Norge föreslår i ett brev till miljöministern och landsbygdsministern 23 punkter för en mer effektiv rovdjurspolitik.

Den mest uppseendeväckande punkten är nummer 18, som handlar om kungsörn som varit fredade sedan 1968.
”Av rovviltsförlikningen 2004 framgick det att bestånden och utbredningen av kungsörn skulle upprätthållas på det som då var dagens nivå. 2004 uppskattades beståendet vara 850-1200 häckande par i Norge. 2013 beräknas det finnas 1224-1545 häckande par. Rovviltnämnden efterlyser ett verktyg för att reglera bestånden av kungsörn. Vi ber om reglerande åtgärder som kvotjakt eller borttagning av ägg”, skriver de i brevet.

Vill ha större möjlighet till skyddsjakt
I andra punkter nämns även förslag om löshundsjakt på järv och björn, där det också föreslår ökade jakttider. Dessutom föreslås det att man inte ska behöva invänta skada innan tillstånd för skyddsjakt kan ges. Det ska räcka med att rovdjur befinner sig i betesområden.
– Det är inte så att alla ordföranden för nämnderna är eniga om att punkterna bör genomföras, men vi önskar att det tas upp till diskussion med ministrarna, säger Jørund A. Ruud, ordförande för rovviltnemnda i region 2, till Varden.no.