Ju äldre en jägare eller skytt blir, desto oftare ska det göras läkarkontroller för att avgöra om vapentillstånden kan förnyas. Så kan det bli om Läkarförbundets förslag om ny vapenlag genomförs.
Foto: Anders Ljung Ju äldre en jägare eller skytt blir, desto oftare ska det göras läkarkontroller för att avgöra om vapentillstånden kan förnyas. Så kan det bli om Läkarförbundets förslag om ny vapenlag genomförs.

Vill ha läkarkontroll av vapenägare

Om Läkarförbundet får bestämma ska det krävas läkarintyg för att få vapenlicens. Läkarna vill att även jägare ska ha tidsbegränsade vapentillstånd. Dessutom bör tillstånd omprövas med tätare intervaller ju äldre skytten eller jägaren blir.

Socialstyrelsen har gjort en uppföljning av vapenlagens tillämpning. Undersökningen visar att läkarnas plikt att anmäla patienter som olämpliga vapenägare fungerar dåligt.

Sveriges Läkarförbund anser därför att kontroller av vapenägare ska ske regelmässigt. Läkarförbundet tycker att den som ansöker om vapenlicens även ska lämna in läkarintyg.

Dessutom bör det införas krav på regelbunden förnyelse av både licens och läkarintyg. Vapenlicensen bör förnyas med tätare intervall vid högre ålder, anser Läkarförbundet.

Olämpliga vapenägare ska upptäckas

Därmed hoppas läkarna att de som är olämpliga vapeninnehavare upptäcks lättare. Skyddet för den enskilde patienten skulle också bli bättre än med nuvarande lagstiftning.

Om en patient av medicinska skäl är olämplig att inneha skjutvapen ska läkare i dag anmäla detta till en polismyndighet. Tanken är att personer som av medicinska skäl inte bör ha skjutvapen ska kunna identifieras. Tidigare gällde bestämmelsen i vapenlagen enbart sluten psykiatrisk vård. Sedan 1 juli 2006 gäller anmälningsskyldigheten även somatiska diagnoser.

Dagens anmälningsplikt innebär att patienter kan förlora förtroendet för läkare, befarar Läkarförbundet.

Kan undvika att söka vård

Vissa personer kan till och med dra sig för att söka vård om läkaren i alltför hög grad uppfattas som en myndighetsutövare, säger Läkarförbundets ordförande, Eva Nilsson Bågenholm.

– Lagstiftarna måste fundera över varför anmälningsskyldigheten fungerar dåligt. Är det risk för äventyrat förtroende måste det tas på allvar. Vi kan inte ha en lag som gör att patienter kan avstå från att söka sjukvård, tillägger hon.

Lagtextens förmulering om ”olämplig” när det gäller vapenägare skapar dessutom tolkningssvårigheter. Cirka tio procent av Sveriges befolkning äger vapen. Att 90 procent av anmälningarna till polisen därmed görs i onödan ifrågasätts av Läkarförbundet.

Förbundet anser därför att ett större ansvar borde läggas på den som vill ha skjutvapen.

Tidsbegränsade vapenlicenser för jägare

För närvarande finns inga krav på att den som ansöker om tillstånd för vapen ska lämna in läkarintyg. De som på senare år har fått vapenlicens för målskytte med enhandsvapen måste visserligen göra om ansökningen efter fem år. Men då behövs inget läkarintyg.

Jägare behöver än så länge inte ansöka om förnyelse av vapentillstånd.