Om Naturvårdsverket får bestämma ska det i februari skjutas bort hela revir i tre län. Kvoten gäller sex vargar i Dalarna, 13 vargar i Värmland och elva i Örebro län.
Om Naturvårdsverket får bestämma ska det i februari skjutas bort hela revir i tre län. Kvoten gäller sex vargar i Dalarna, 13 vargar i Värmland och elva i Örebro län.

Vill jaga 30 vargar i vinter

(UPPDATERAD VERSION) Under 15 dagar i februari ska 30 vargar få skjutas i olika revir i länen Dalarna, Värmland och Örebro om Naturvårdsverket får bestämma. Men samtidigt utgår verket från att beslutet om vargjakt överklagas och avgörs i domstol.

Tidigare licensjakter har gällt 20 vargar.

30 vargar i vinterns jaktkvot motsvarar inte ens hälften av de föryngringar som skett sedan förra vintern.

Med 30 vargar i licensjakten har Naturvårdsverket även god marginal för att det kan beviljas skyddsjakter och även ske paragraf 28-skott, när vargar skjuts när de attackerar tamdjur.

Men om detta sägs inget i pressmeddelandet från Naturvårdsverket.

Bromsad tillväxt kräver jakt på 100
Enligt vargforskaren Olof Liberg skulle det behövas jakt på cirka 60 till 90 vargar för att stoppa tillväxten i vargstammen. Hans bedömning är att licensjakten stoppas efter överklaganden.
Hör kommentarerna om jaktbeslutet här:

Ska minska trycket i vargbältet
Naturvårdsverket framhåller att jakten på 30 vargar ska minska koncentrationen av varg i de län där det finns många vargrevir. Därmed begränsas de negativa konsekvenserna för tamdjursägare och näringar.

”Vargstammens tillväxtkurva pekar uppåt och inaveln minskar. Vargen har gynnsam bevarandestatus och det finns ett tillräckligt utrymme i förhållande till referensvärdet. Det sammantaget gör att en kontrollerad jakt i syfte att minska koncentrationen av varg är möjlig”, skriver verket om beslutet.

Öka toleransen för varg
– Naturvårdsverket vill bidra till att öka toleransen för varg och andra rovdjur. Vi arbetar med olika åtgärder som kan bidra till att minska negativa konsekvenser av rovdjur. Vi gör bedömningen att en kontrollerad jakt som minskar koncentration av varg är ett sådant exempel, säger Maria Ågren, generaldirektör på Naturvårdsverket, i pressmeddelandet.

Verket har låtit länsstyrelser i en del varglän peka ut i vilka revir jakten ska tillåtas.

Ska tömma utpekade revir
”Naturvårdsverket gör bedömningen att en kontrollerad jakt som riktar in sig på att tömma utpekade revir är det mest effektiva sättet att nå det politiska målet om att minska vargens koncentration. Det är en del av ett långsiktigt arbete och om jakten ska få effekt behöver åtgärden upprepas”, skriver myndigheten.

Vill ha besked om vargjakt är möjligt
Verket räknar med att beslutet om licensjakt överklagas.

– Jakt är ett viktigt verktyg för viltförvaltningen. En av anledningarna till att vi har lagt över en månad mellan beslut och jaktstart är att jakten kan komma att överklagas. Om beslutet överklagas finns det tid för domstolen att bedöma ärendet. Det är viktigt att få besked om det går att använda licensjakt som verktyg i vargförvaltningen, kommenterar Maria Ågren.

VILLKOR FÖR JAKTEN

• Jakttid 1 till 15 februari 2014.

• De län som omfattas av jakten har valts ut med hänsyn till koncentrationen av varg. Det gäller även det antal vargar som får jagas inom länen.

• Reviren som kan komma att ingå i jakten har valts ut så att revir med genetiskt viktiga vargar inte omfattas av jakten för att göra jakten selektiv. • Det är länsstyrelserna som har kunskap om de lokala förutsättningarna och de får uppdraget att avgöra vilka revir som till slut kommer att omfattas av jakt.

• Jakten är inriktad på att tömma revir i utpekade områden.

• Det är också länsstyrelserna som avlyser jakten om det visar sig att det finns någon genetiskt viktig varg inom de utpekade reviren.

• Jakten inkluderar stränga krav på skyndsam rapportering om fällda vargar.

• Länsstyrelsen ska avlysa jakten när det totala antalet vargar har fällts i ett län.

LÄN, REVIR OCH ANTAL VARGAR

• Dalarnas län:

Antal revir: ett.

Antal djur: högst sex.

Möjliga revir: Aamäck och Äppelbo.

 

• Värmlands län

Antal revir: två.

Antal djur: högst tolv (siffran i Naturvårdsverkets första pressmeddelande var fel och rättades under kvällen).

Möjliga revir: Värnäs, Medskogen, Trång, Brattfors, och Acksjön.

 

• Örebro län

Antal revir: två.

Antal djur: högst tolv. (siffran i Naturvårdsverkets första pressmeddelande var fel).

Möjliga revir: Kindla, Villingsberg och Hedbyn.