Enhetlig klädsel, utbildning, försäkring och ersättning saknas för kommunjägarna, som rycker ut och tar hand om vildsvin och annat problemvilt inne i tätorter. Nu ska det skärskådas vad som behöver göras för att samordna kommunjägarna.
Foto: Mikael Moilanen/Privat Enhetlig klädsel, utbildning, försäkring och ersättning saknas för kommunjägarna, som rycker ut och tar hand om vildsvin och annat problemvilt inne i tätorter. Nu ska det skärskådas vad som behöver göras för att samordna kommunjägarna.

Vill samordna kommunjägarna

Jägareförbundet har startat ett projekt för att samordna vad som gäller för kommunjägare, som rycker ut och tar hand om problemvilt i tätorter.

Det kan handla om allt från aggressiva kråkor till vildsvin och björnar som välter soptunnor, eller älgkor som jagar folk i villakvarter.
– Idag finns inget systematiserat och organiserat arbete för den här typen av viltförvaltning. Varje kommun har sin lösning. Därför har vi heller ingen samlad bild av hur man löser problem och konflikter. Vi behöver samordna arbetet för att lära oss vilka åtgärder som funkar, säger Bo Sköld, generalsekreterare för Jägareförbundet.

Krävs tillstånd från polisen
Det krävs polistillstånd för att få avlossa skott i tätorter.
De jägare som får uppdrag att lösa problemen med vilt inne i städer och villaområden kan ändå lätt hamna i problem med bland annat människor som inte gillar att djur skjuts. Kommunjägare har bland annat råkat ut för hot.

Saknas utbildning och enhetlig klädsel
Jägareförbundet konstaterar att det både saknas utbildning och kvalitetssäkring för kommunjägarna. Det finns heller ingen enhetlig försäkring, ersättning eller klädsel.
Att det inte syns att kommunjägare jobbar på uppdrag av samhället kan vara ett problem i sig. Det finns flera exempel på att folk ringt polisen och slagit larm om att de sett en misstänkt farlig beväpnad person när kommunjägare är i grannskapet.

Kan efterlikna upplägget för trafikeftersök
– Jag tror vi behöver skapa en organisation som liknar den som idag hanterar trafikskadat vilt. Där har vi idag den samordning och de lösningar som helt saknas för kommunjägarna, säger Josefin Linusson.
Hon är ansvarig för projektet.
Arbetet ska inledas med att göra en internationell överblick över hur andra länder hanterar problematiken. Det ska sedan göras en kartläggning över vilka problem som de svenska kommunerna ställs inför.