Foto: Mostphotos Lidande djur som hamnar mellan stolarna efter till exempel trafikolyckor är ett stort problem. Nu skapas ett system med kommunjägare i Östersund.

Kommunjägare anlitas i Östersund

Östersunds kommun anlitar eftersöksjägare för att stoppa djurs lidande då det inte räcker med jägare kopplade till polisen. Förslaget kommer från kommunens tjänstemän, nu har utvecklingsutskottet röstat igenom det.

Polismyndigheten har ansvaret för eftersök i samband med viltolyckor. Men ofta uppstår situationer då djur får lida utan att jägare sänds ut, till exempel då ett skadat vilt påträffas på kommunens mark eller i en villaträdgård, utan att det finns en koppling en viltolycka.

Bilar och rådjur

I Östersunds kommun inträffar enligt Nationella viltolycksrådets (NVR:s) statistik kollisioner mellan bilar och rådjur var tredje dag. Sammanlagt har 213 viltolyckor rapporterats hittills i år.

– I flera av dessa viltolyckor rapporteras djur som skadade men inte funna respektive bedömt oskadade, men i själva verket kanske de inte är det, påpekar Björn Nilsson, skogsförvaltare på Östersunds kommun.

Han tillägger:

– Sen handlar det ju om mer än bara djurs lidande. Det handlar ju även om att förebygga trafikolyckor vilket potentiellt kan innebära fara för människors liv.

Rycker ut i bland

Ofta är det allmänheten som rapporterar att de sett till exempel ett haltande rådjur, en skabbräv eller en älg som inte verkar må bra, ofta i stadsnära miljö som en villaträdgård.

I dagsläget faller dess djurs lidande mellan stolarna. I mån av tid kan polisen rycka ut, men det är långt ifrån säkert.

– Det är i det läget vi tänker oss att ha en grupp jägare som vi ringer in. Ungefär enligt samma system som de eftersöksjägare som är kopplade till polisen, säger Björn Nilsson.

Han understryker att kommunen inte kommer att anställa jägare.

– Nej, det handlar enbart om att ringa in jägare på uppdrag.