Så här presenterades planerna på utsättning av varg i Dalarna på förstasidan i Falu Kuriren. Zoologen Erik Zimen hade vargar i koppel hemma i Tyskland
Så här presenterades planerna på utsättning av varg i Dalarna på förstasidan i Falu Kuriren. Zoologen Erik Zimen hade vargar i koppel hemma i Tyskland

Ville plantera ut varg redan 1973

Redan 1973 fanns det långt framskridna planer på att plantera ut varg i norra Dalarna. Det var flera år innan Naturskyddsföreningen började skissa på ”Projekt varg”. Länsstyrelsens representant var entusiastisk och föreslog Fulufjället som lämplig utsättningsplats. Det fanns även förslag att staten skulle köpa in en ”reservatsrenhjord” för vargarna att kalasa på.

Det var vargforskaren Erik Zimen som i augusti 1973 skulle besöka Dalarna för att undersöka förutsättningarna för utplantering av varg i norra länsdelen.

Zimen hade då sedan flera år tillbaka ett antal vargar i sitt hem i Waldhäuser i Bayern i södra Tyskland. Han ”arbetade hårt för att ge Sverige en ny vargstam”, skrev Falu Kuriren 20 maj 1973.

”Inga blodtörstiga bestar” 
Avsikten med varginplanteringen var bland annat att Erik Zimen ville att svenskarna skulle tas ur ”vanföreställningen att vargen skulle vara den blodtörstiga, hänsynslösa best som väl vi lite till mans uppfattar den som”.

Jane-Eric Rommarbacke, pensionerad journalist i Falun, var den som skrev artikeln.

– Det blev ett himla liv efter publiceringen. Särskilt samerna var negativa till varginplantering, minns han.

• Var fick du tipset ifrån om att Erik Zimen ville plantera ut vargar i Dalarna?

– Jag tror att det var från länsstyrelsen, svarar Jan-Eric Rommarbacke.

Att myndigheterna var positiva tycks det inte ha rått någon som helst tvekan om.

Själaglad byrådirektör
”Naturvårdsverket stöder professor Zimen. Byrådirektör Björn Ströberg vid länsstyrelsens naturvårdssektion i Falun är själaglad. Men Idre-samerna rasar. Helt konfliktlöst kommer nog inte det här eventuella projektet att bli”, spådde Falu Kuriren.

Utplanteringen av vargarna skulle gå till så att en hanne och en hona placerades i ett inhägnat ”reservat”. När paret senare fått valpar skulle avkomman så småningom ”slussas” ut i det fria.

Vargar med ”minisändare”
Tanken var också att man under uppväxten skulle ”kunna hålla dem under kontroll och studera dem vetenskapligt genom någon sorts minisändare på djuren.”

”Det här låter mer än spännande”, kommenterade Björn Ströberg vid länsstyrelsens naturvårdssektion till Falu Kuriren.

”Fulufjäll skulle vara en utmärkt plats. Där torde det inte bli någon konflikt med samerna. Staten skulle väl rent av kunna köpa in en ”reservatsrenhjord” för vargens räkning”, föreslog Björn Ströberg enligt Falu Kuriren.

Renägare protesterade
Renägaren Allan Andersson från Idre sameby var dock inte lika förtjust i länsstyrelsens idéer.

”Jag har aldrig hört något så dumt. Om renarna är statliga eller inte lär nog inte vargarna vara särskilt införstådda med”, var hans reaktion på länsstyrelsens förslag.

Samerna var alltså negativa till professor Zimens långt framskridna planer på varginplantering i Dalarna trots att han enligt artikelns bildtext lovade att ”renarna kommer inte att störas särskilt mycket av vargen”.

Även jägarkåren i form av Dalarnas Jaktvårdsförbund var negativa till planerna på varginplantering.

Artikel avslutas med följande stycke:

Samer och jägare ett problem
”De som värnar för den svenska rovdjursstammen ser givetvis mycket positivt på det här och i många fall kan vi nog utan tvekan påstå att både samer och jägare är ett ”svårpratat släkte” som kanske många gånger är allt för fördomsfulla. Sista ordet är inte sagt än. Det är fullständigt klart.”

Enligt Jane-Eric Rommarbacke som skrev artikeln 1973 hörde han ingenting mer om planerna på vargutsättning i Dalarna.

Zoologen Erik Zimen avled i Tyskland 2003. Även Björn Ströberg är avliden.